1-4 kl. mokinių Tėvų diena

2017-11-23 vyko 1-4 kl. mokinių Tėvų diena ir tėvų susirinkimas, kurio metu aptarėme pirmokų adaptacijos klausimus. Susirinkimo metu kalbėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė, kuri pristatė tėvelių anketos apie tai, kaip jų vaikams sekėsi, rezultatus, savo pastebėjimus, kokie mūsų pirmokai pamokose ir pertraukų metu, mokytojų pateiktus atsiliepimus apie klasę. Psichologė J.Veterienė kalbėjo apie vaiko pokyčius, pradėjus lankyti mokyklą, ir tėvelių pagalbą ugdymo(si) procese. Apie tėvų vaidmenį pirmoko gyvenime pranešimą skaitė ir spec. pedagogė-logopedė N.Kopcikienė.

 

Džiaugiamės aktyviu tėvų dalyvavimu.