2019-07-13 Birštono gimnazija išleido XIII abiturientų laidą.

 

      Šventės kaltininkus pasveikino Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė ir įteikė piniginį apdovanojimą abiturientui N.Pūrui – už labai gerą mokymąsi bei gautus du šimtukus už anglų kalbos ir IT valstybinių brandos egzaminų darbus. Piniginius apdovanojimus gavo ir dar tris šimtukus už anglų kalbos VBE gavę abiturientai.


     Šventėje viešėjo ir Birštono savivaldybės vicemeras V.Kederys, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A.Žiūraitienė, tėveliai, mokytojai. Išleistuvių šventės scenarijaus autorė ir režisierė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė.  Šventę vedė P. Gudauskaitė, F. Kuliešiūtė ir A. Baliūnaitė, Birštono gimnazijos mokinės, dainavo seserys A. ir A.Suchockaitės bei A. Martinkutė.

Abiturientus sveikino ir brandos atestatus jiems įteikė Birštono gimnazijos direktorius A.Urbanavičius. Už popamokinę veiklą jiems dėkojo Birštono KC režisierius R.Jacunskas ir choreografė V.Bankauskienė, skautų vadovas R.Vilkauskas.


    Linkime XIII laidai sėkmės  ir drąsos siekiant svajonių.