Birželio 1-oji

Bėga vasaros pieva garbanota vaikystė, išdykus, basa.
Rausta braškių skruostukai, ir šypsosi strazdanos!
Apkabina rankelės neramios,užslinkus šešėliui tamsos!
Gali būti kiekvieno skirtinga, kitokia kasdienė tiesa,
Bet drugelis vaikystės tegul džiaugias gyvenimu, plazda!
Ginkim jį nuo  žiaurumo,  nuo pykčio, apgaulės, klastos!
                                                     (A. Ferevičienė)
 
        Visi buvome vaikais, nepamirškime šito:  šokime, džiaukimės, mylėkime, juokimės ir apkabinkim tuos, kurie mums be galo brangūs! Labai daug problemų išspręsti gali nuoširdi šypsena ir atviras pokalbis! Mokykimės  iš vaikų ir mokykim vaikus savo šviesiais pavyzdžiais!  

Svarbi informacija

      Gerėjant epidemiologinei situacijai, praeitą savaitę Vyriausybė pritarė nuostatai, kad nuo birželio 1 d. tose savivaldybėse, kuriose nustatomos švelnesnės karantino sąlygos (mūsų  – Birštono savivaldybė patenka tarp tokių savivaldybių) 5-11 (III gimnazinės kl.) klasių mokiniai galės mokytis mišriu būdu nesitestuodami.

           Tokiu būdu, birželio 1 – 4 d.d. į mokyklą kontaktiniam mokymui sugrįžta 5- 8 klasių mokiniai.

           Birželio 7 – 11 dienomis, į mokyklą sugrįžta I-III klasių mokiniai, o 5 – 8 kl. grupės mokiniai tęsia mokymą(si) nuotoliniu būdu.

Primename, kad karantino sąlygomis būtina laikytis saugaus atstumo, kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų.

Tegul sugrįžimas būna džiaugsmingas, saugus ir sveikas.


 

Respublikinis OfficeDay konkursas „Šauniausia komanda 2021“

           Žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Visi dūsaujame, kad dienos tiesiog lekia, tačiau nesusimąstome, kiek iš to pralėkusio laiko skiriame tam, kad iš tikrųjų pajustume, jog gyvename, atrastume ar patirtume kažką naujo. Dažnai bijome atrodyti juokingi, nesuprasti, nuvertinti ir renkamės nebūti, nedaryti, stebėti iš šalies. Galbūt dėl to labai džiaugiuosi Birštono gimnazijos bendruomenės komanda, kurią sudaro IT mokytoja V.  Kaminskienė, fizinio ugdymo mokytoja A. Šidiškienė, bibliotekos vedėja I. Jonuškienė, socialinė pedagogė R. Stravinskienė, tikybos mokytojas R. Vilkauskas, technologijų mokytojas A. Guobys, anglų kalbos mokytoja K. Justinavičienė ir aš, šio straipsnio autorė. Iš viso aštuoni žmonės, kurie ryžosi priimti iššūkį ir dalyvauti respublikiniame OfficeDay surengtame „Šauniausios komandos konkurse 2021“. Savo komandą pavadinome „Priimk po skėčiu“. Skėtis mums tarsi buvimo kartu po vienu stogu, mūsų šaunios bendrystės simbolis. Prisistatymo metu sakėme, kad mus visus vienija meilė vaikams, savo darbui ir kiekviename iš mūsų vis dar gyvenantis mažas vaikas: vienų jis auksarankis, kitų, turintis didelę širdį, paslaugus, čiauškutis, linkęs visa galva nerti į nuotykius, kūrybingas ir pašėlęs.

            Pirmajame etape varžėsi net 79 komandos iš įvairių įstaigų. Teko įgyvendinti tris užduotis: kurti ritmą ir komandos dainos žodžius bei ją atlikti, filmuotis, kaip mes sportuojame pertraukų metu, sugalvoti koks personažas ar žmogus atspindėtų mūsų komandos dvasią. Be to, visą šį laiką aktyviai raginome balsuoti už mus, ką darė ir kitos komandos. Buvo džiugu, kad pagal surinktą taškų kiekį atsidūrėme antroje pozicijoje ir patekome į finalinį aštuntuką. Labai dėkojame visiems draugams, kolegoms, tėveliams, mokiniams ir kitiems geros valios žmonėms, kurie skyrė laiko ir balsavo už mus. Dėkojame ir tiems, kurie bandė tai padaryti, nes žinome, kad balsavimo sistema nebuvo tobula, strigo ir dažnai nepriimdavo balsų. Žinoma, per tą laiką daug žmonių galėjo peržvelgti, ką sukūrėme, kaip mums pavyko. Buvo nelengva, bet smagu kartu generuoti idėjas, jas įgyvendinti. Visi labai stengėmės, o kartu ir smagiai leidome laiką, juokavome. Gera buvo jausti tą bendrystę, gyvą buvimą kartu, kurio visi taip ilgėjomės, kol dirbome nuotoliniu būdu.

          Antrajame etape varžėsi aštuonios likusios komandos. Teko atlikti keletą užduočių tiesiogiai prieš kamerą, nes vyko gyva transliacija. Užduočių laikas buvo labai trumpas, vos keletas minučių: pristatėme komandas, iliustravome patarles, bendravome su konkurso vedėju, šmaikštavome. Visus mūsų darbus vertino griežta žiuri. Konkurso pabaigoje sužinojome, kad užėmėme ketvirtą vietą. Nudžiugome, juk mūsų varžovai buvo tikrai rimti: dauguma jaunesni, turintys rimtą įrangą, daug platesnes galimybes saviraiškai. Be to, kaip jau minėjau, varžėmės su įvairių įstaigų komandomis. Dalyvavimas šiame konkurse mus praturtino naujomis patirtimis, suteikė daug puikių emocijų. Visi šypsojomės, nors konkursas tęsėsi dvi valandas, nebuvo gaila laiko. Jis praėjo ne veltui ir dar labiau mus suvienijo. Kaip sakiau konkurso metu, didžiausias mūsų nuotykis tai, – kad susitikome čia, Birštone, o paskui sekė tik šio susitikimo pasekmės: daug smagių, linksmų renginių, drąsūs sprendimai išlikti savimi, nebijoti kritikos ir tiesiog gyventi.

V. Ferevičienė
Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui


 

Svarbi informacija

      Vyriausybės nutarimu nuo birželio 1 d. atnaujinamas kontaktinis ugdymas mišriuoju būdu.
      Planuojame, kad birželio pirmą savaitę kontaktiniu būdu dirbs 5-8 kl, antrąją savaitę- I-III kl.
       Detalesnė informacija bus vėliau.

Pagarbiai direktorius


 

Projektas „Lytiškumo akademija“ Birštono savivaldybėje

     

        Birštono gimnazija siekdama įgyvendinti Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, kurią patvirtino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kartu su specialistais – lektoriais iš organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ dalyvavo projekte „Lytiškumo akademija“.

       2021 m. balandžio 7 d. (tėvams) ir 2021 m. balandžio 9 d. (pedagogams ir kitiems specialistams, dirbantiems su jaunimu) vyko du nuotoliniai seminarai „Kaip kalbėti(s) apie lytiškumą su paaugliais“. Abiejuose seminaruose dalyvavo 96 tėvai, pedagogai ir kiti specialistai. Seminarų tikslas buvo suteikti žinių, kaip kalbėtis apie lytiškumą su paaugliais, išsiaiškinti, kokios temos gali būti nepatogios ir kaip tai spręsti, kaip pateikti informaciją, kokios temos yra aktualios, svarbios. Dalyviai pripažino, kad šios temos ne visada patogios jiems patiems, todėl lektorės dėstoma medžiaga, pastebėjimai, atsakymai į klausimus leido labiau „prisijaukinti“ lytiškumo temą.

 

       2021 m. balandžio – gegužės mėn. Birštono gimnazijos 7-III kl. mokiniams vyko užsiėmimai apie lytiškumą. Viso buvo įvykdyta 16 užsiėmimų su mokinių grupėmis, dalyvavo apie 164 mokiniai.

         Profesionalūs lektoriai, pasirinkę jaunimui patrauklią užsiėmimo formą, kvietė mokinius diskusijai apie vyraujančius lyčių stereotipus, vaidmenis šeimoje, sveikus ir toksiškus santykius, apie internete tykančius pavojus ir pan.. Atvirai ir jaukiai buvo aptartos ir labiau jautrios temos – tai santykis su savimi ir aplinkiniais, (ne)saugus bendravimas internete, pirmieji lytiniai santykiai, lytiniu keliu plintančių ligų pavojai, nepageidautinas nėštumas ir kt.

          Paskutinė projekto veikla 2021 m. gegužės 26 d. – tinklalaidės „Jaukiai apie lytiškumą“ įrašymas. Dalyvavo organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ mokymų vadovė, žmogaus teisių edukatorė Lina Januškevičiūtė, Birštono gimnazijos pavaduotoja A. Ferevičienė, MP prezidentė E. Treigytė, MP viceprezidentė K. Lodaitė ir visuomenės sveikatos specialistė I. Mieliauskaitė. Diskusiją moderavo jaunimo reikalų koordinatorius – D. Slavinskas. Diskusijos metu buvo aptarta, kaip lytiškumas skiriasi miestuose ir miesteliuose, kokie lytiškumo ugdymo iššūkiai ir sunkumai, kokie klausimai kyla mokiniams, kaip lytiškumo ugdymas vyksta užsienyje, kokias klaidas daro jaunimas, kokios temos, susijusios su lytiškumu, yra jautriausios jaunimui, kaip efektyvų lytiškumo ugdymą įsivaizduojame savo mieste, Lietuvoje ir kt. Tinklalaidės įrašas bus paviešintas Birštono savivaldybės tinklapyje, Birštono Jaunimas puslapyje (Facebook).

            Džiaugiamės, jog turėjome galimybę su Birštono bendruomene dalyvauti projekte „Lytiškumo akademija“ ir dėkojame organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ komandai, kurios dėka yra didinamas visuomenės suvokimas apie lytiškumo ugdymo turinį bei jo užtikrinimo svarbą, yra plečiamos specialistų žinios apie reprodukcines teises bei skatinamos aktyvios diskusijos apie lytiškumo ugdymą kaip patyčių, smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį. Dėkojame aktyviai Birštono gimnazijos bendruomenei – mokiniams, auklėtojams, dalykų mokytojams, administracijai, tėvams/ globėjams, specialistams, dirbantiems su jaunimu, bei Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui už pagalbą įgyvendinant veiklas.

Visuomenės sveikatos specialistė Ingrida Mieliauskaitė


 

Džiaugiamės gražia iniciatyva

        Pastaruoju metu labai dažnai girdime geros sėkmingos mokyklos sąvoką. Kiek tokių mokyklų Lietuvoje? Kokios jos? Skaitome apie mokyklų reitingus, sužinome mokinių, jų tėvų, visuomenės lūkesčius spaudoje, socialiniuose tinkluose, klausomės pranešimų ir pan. Įvairūs kriterijai, reikalavimai, būdai išmatuoti, įvertinti, įsivertinti. Mokykloje gyvenimas verda taip, kad negali būti orientuotas į kažką vieną: negali siekti tik gerų mokinių akademinių rezultatų arba puikaus elgesio ir pan. Žinau tik tiek, kad nesu sutikusi nė vieno mokytojo, kuris neatiduoda šiam darbui savęs, kuriam nerūpi jo mokiniai. Jei tokių ir yra, manau jie neužsibūna šiame darbe. Vaikai jaučia, kai kažkas nenuoširdus. Tuomet jokio gero rezultato nepasieksi. Mano nuomone, aukščiausias mokyklos įvertinimas, tai – besišypsantys mokinių veidai, pasitikėjimas jų akyse, išsaugotos tradicijos, bendrystės jausmas  ir grįžtantys buvę mokiniai. Jie ateina į mokyklą dalintis patirtimis, idėjomis, profesiniais pasiekimais ir pan.

     

        Gegužės 26 d. džiaugėmės dar viena tokia gražia iniciatyva. Prieš pora dienų sulaukiau buvusio mokinio, šiuo metu sėkmingo dizainerio, Andriaus Jacunsko skambučio. Vaikinas siūlėsi pasidalinti su antrų ir trečių gimnazijos klasių mokiniais savo įžvalgomis ieškant tikrojo pašaukimo. Susidomėjau. Netrukome viską suderinti, ir štai – Andrius jau kalbėjo eteryje. Žinoma, gaila, kad tai buvo nuotolinis renginys, tačiau labai džiaugiausi tokiu puikiu vaikino pasiruošimu, be galo įdomioms įžvalgomis ir padrąsinančia mintimi: niekada nevėlu viską pakeisti ir rinktis kelią, kuriuo eidamas būtum laimingas. Andrius pabrėžė, kad aukštesnės jėgos padeda tik tiems, kurie patys labai daug dirba, kad pasiektų trokštamą tikslą. Jis akcentavo, jog neįmanoma išmokyti žmogaus, kuris nenori mokytis. Išmokimas yra paties besimokančiojo reikalas. Kad žinotum, jog kažkas tau netinka ar tinka, turi susipažinti su tuo dalyku, o ne iš karto viską atmesti.

      Buvo be galo įdomu klausytis jaunojo dizainerio A. Jacunsko įžvalgų, kalbėtis su juo. Tyliai galvojau, kad tokie mąstantys, drąsūs, kartais kontraversiški žmonės man kelia pasitikėjimą rytdiena ir džiugina. Tikiu, kad renginys buvo įdomus ir mokiniams. Jie išgirdo daug padrąsinančių, raginančių susimąstyti dalykų, o kai kas gal net suabejojo savo pozicija, panoro ją pakeisti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Ferevičienė


 

Sveikiname Emą Kandrotaitę, Ia klasės mokinę (mokytoja Veda Martinaitienė), tapusią laureate Japonijos menų ir kultūros projekte „WABI – SABI“

     Jau keletą metų mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje Japonijos kultūros projekte „WABI-SABI: tobulumas netobulume“. Šių metų raiškos formos – pagal japonų literatūros kūrinius sukurtos iliustracijos ir teatro pasirodymai. Lapkričio mėnesį projekto dalyvių literatūros kūrinių iliustracijų galeriją galėjome stebėti projekto facebook paskyroje.

        Dėl pandemijos projekto veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę.  Labai džiaugiamės įvykusiais projekto „Wabi-sabi: tobulumas netobulume“ nuotoliniais mokymais. Jų metu mokytojai ir mokiniai  susipažino su Hina matsuri šventės tradicijomis,  išbandė dovanų pakavimo meną – furoshiki. Nuotoliniu būdu vadovaujant projekto organizatorei Žydrūnei Markevičiūtei kiekvienas savo namuose kepėme japoniškus sausainius Hato Sabure, žaidėme Kahoot žaidimą apie Japonų virtuvę.

       Už galimybę pažinti Japonijos kultūrą, kuriant ir atskleidžiant grožį netobulume įvairiomis raiškos formomis, už jaukias ir šiltas praėjusių susitikimų akimirkas nuoširdžiai dėkojame Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmonai poniai Yuko Yamasaki ir šauniam ambasados kolektyvui, Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui.

Manau, mes nesustosime – ieškoti grožio netobulume!