Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2023 m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

2022m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2022m. gruodžio 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2022 m. III ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2022 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2022 m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie metinių finansinių ataskaitų 2021 m. gruodžio 31 d. rinkinio

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2021m. gruodžio 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2021 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2021 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2021 m. I ketvirtį

Aiškinamasis raštas prie metinių finansinių ataskaitų 2020 m. gruodžio 31 d. rinkinio

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2020 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2020m. gruodžio 31 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2020 m. II ketvirtį

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2020 m. I ketvirtį

Aiškinamasis raštas prie metinių finansinių ataskaitų 2019m. gruodžio 31d. rinkinio

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2019m. rugsėjo 30d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2019m. birželio 30 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2019m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018m. gruodžio 31d. duomenis

Aškinamasis raštas prie metinių finansinių ataskaitų 2018m. gruodžio 31d. rinkinio

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 m. III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie metinių finansinių ataskaitų 2017 m. gruodžio 31 d. rinkinio

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2017 m. III ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2017 m. II ketvirtį

Tarpinių financinių ataskaitų aiškinamasis aktas už 2017 m. I ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31d. duomenis