Birštono gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingas pradinių klasių mokytoja(s)

 Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210 Birštonas, mokyklos kodas – 190024831, skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms.

Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Atlyginimo pastoviosios dalies koeficiento ribos: 7,44 – 10,45.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
 • Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
 • Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
 • Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;

Dokumentai priimami iki 2022-07-14 12.00 val. Birštono gimnazijos raštinėje (Kęstučio g. 29, Birštonas) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu birstonogimnazija@gmail.com su nuoroda „Pradinių klasių mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką ir datą bus pranešta individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys pretendentai. Tel. pasiteiravimui (8 319) 65 702, elektroninis paštas birstonogimnazija@gmail.com arba alvydasurb@gmail.com arba tel. 8 687 85 115.