Birštono gimnazijoje vyko konferencija, skirta pasidalinti nuotolinio mokymo gerosiomis patirtimis

       Vasario 17 dieną, dar tęsiantis mokinių atostogoms, Birštono gimnazijos virtualiajame Mokytojų kambaryje  Microsof Teams aplinkoje vyko  Metodinės dienos konferencija „Dalinuosi, siūlau, patariu“, skirta pasidalinti gerosiomis patirtimis, dirbant nuotoliniu būdu.
      Virtualioje konferencijoje kartu su gimnazijos mokytojais dalyvavo ir Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovės bei socialinių partnerių  atstovai iš kitų savivaldybės švietimo įstaigų – Birštono meno mokyklos, Birštono lopšelių  – darželių „Giliukas“, ir „Vyturėlis“.
       Šios konferencijos tikslas buvo  – susirinkus drauge ir turint didesnius laiko išteklius pasidalinti su kolegomis savo patirtimis, dirbant nuotoliniu būdu, pasitarti dėl įvairių naudojamų skaitmeninių įrankių ir priemonių, jų  naudojimo efektyvumo.
        Gimnazijos direktorius A. Urbanavičius  pasidžiaugė, jog mokytojai mokosi ir auga kartu su savo mokiniais. Kitaip ir būti negali, –  dėl pandemijos turėjome susitelkti, sustiprėti ir nesigręžioti atgal.
         Remiantis gimnazijos bendruomenės apklausų duomenimis, dalyvaujant įvairiose nacionalinėse  konferencijose ir seminaruose  yra galimybė „pasimatuoti“, pasitikrinti ar einama tinkama kryptimi , susikoncentruoti ir stiprinti pozicijas ten, kur labiausiai reikia.
         Į Metodinės tarybos kvietimą pasidalyti savo nuotolinio mokymo atradimais atsiliepė beveik trečdalis gimnazijos pedagogų ir specialistų.
         Matematikos mokytojos N. Jakimonienė ir L. Janulevičienė pristatė naudojamų skaitmeninių aplinkų galimybes, pažangos fiksavimą, darnus istorijos mokytojų A. Lastienės ir D.Jonykaitės Snapaitienės duetas parodė, kaip „nardyti“ mažuosiuose Teams kambarėliuose, anglų kalbos mokytojos K.Justinavičienė, I.Rukaitė, K.Krušnauskienė pristatė priemones, kurių pagalba galima kurti, pagyvinti, paįvairinti  mokomąsias užduotis; pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė V.Vasiljevė apibendrino gimnazijos pradinių klasių mokytojų įdirbį ir patirtis, dirbant nuotoliniu būdu; specialioji pedagogė – logopedė N.Kopcikienė  kalbėjo apie užduočių pateikimą specialiųjų poreikių mokiniams, kai  užduotys  įgauna  žaidimo formą; mokytoja V. Martinaitienė pasidalino su kolegomis technologijų pamokose taikomomis mokiniams užduočių pateikimo formomis, kurias galima sėkmingai taikyti ir kitų dalykų pamokose, siekiant, kad informacija, dirbant nuotoliniu būdu vaikams būtų perteikta kuo suprantamiau ir aiškiau. Chemijos mokytoja V.Berteškienė pristatė naujus ir jau išbandytus įrankius, tinkančius gamtos mokslų virtualiam eksperimentui, lengvesniam ir suprantamesniam šių dalykų įsisavinimui. Geografijos mokytoja D.Dabrišienė pateikė keletą naudojamų įdomių ir patrauklių įrankių ne tik pamokų paįvairinimui, mokinių sudominimui, bet ir kaip priemones, tinkančias klasių auklėtojų įvairioms veikloms, fizikos mokytoja D,Kederienė pasidžiaugė jau nuo praeito karantininio laikotarpio naudojamos grafinės planšetės galimybėmis tiek pateikiant ugdymo turinį, tiek palengvinant ir pagreitinant mokytojo darbą taisant skaitmeninius mokinių darbus ,ar, netgi, skaitmenizuojant pačias užduotis. Informacinių technologijų mokytoja A.Ferevičienė pristatė konfidencialios erdvės bendradarbiavimui su mokiniu kūrimą Teams aplinkoje; lietuvių kalbos mokytoja D.Vyšniauskienė pasidalino, kaip kelia mokinių mokymosi motyvaciją ir siekia geresnių mokymo(si) rezultatų nuotolinėse pamokose.

       Konferencijos pabaigoje Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovės A.Žiūraitienė ir V.Gadliauskienė pasidžiaugė dideliu gimnazijos mokytojų nuotolinio mokymo  įdirbiu ir palinkėjo nesustoti šiame kelyje.

      Birštono gimnazijos informacija