Birštono gimnazijos mokiniai ir mokytojai pasitinka Gedulo ir vilties dieną savo darbais

   Kartu su mokytojais Algiu Guobiu, Laima Kučiauskiene, Asta Ferevičiene ir jų mokiniais paminėkime Gedulo ir vilties dieną – šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai.