Ką daryti, jei greitasis antigeno testas yra teigiamas

Informuojame, jog dalis Birštono gimnazijos 1-IV kl. mokinių periodiškai (kas 3-5 dienas) testuojasi greitaisiais antigeno testais – savikontrolės būdu. Atkreipkite dėmesį į izoliacijos taisykles ir veiksmų planą nustačius teigiamą antigeno testą mokiniui (apačioje).

Ką daryti, jei greitasis antigeno testas yra teigiamas?

  1. Testavimo metu mokiniui fiksuojamas teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas;
  2. Sveikatos priežiūros specialistė susisiekia su mokinio tėvais/ globėjais ir informuoja apie gautą rezultatą. Tėvai kviečiami pasiimti mokinį iš mokyklos.
  3. Mokinys iš karto yra izoliuojamas, į pamokas neina;
  4. Tėvai/ globėjai registruoja mokinį patvirtinamajam PGR tyrimui mobiliame punkte, registruojantis interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808;4.1. Jei tėvai nesutinka daryti PGR testo, mokinys yra izoliuojamas, bendraklasiai tęsia mokymąsi kontaktiniu būdu. Mokinio izoliacijos terminą nustato šeimos gydytojas.
  5. Gavus teigiamą PGR rezultatą – patvirtinama, jog mokinys serga Covid-19 liga. Izoliuojami klasės mokiniai, turėję didelės rizikos kontaktą, bei kiti kontaktiniai asmenys, kuriems netaikomos izoliacijos išimtys;
  6. Gavus neigiamą PGR rezultatą – patvirtinama, jog mokinys neserga Covid-19 liga. Mokinys grįžta į kontaktinį mokymąsi, klasė nėra izoliuojama.

Jei turite klausimų, skambinkite tel. 861217626.