Dailės olimpiada

                   Dailės olimpiada ,,Laikmečių atradimai‘‘
I vieta  G.Guobytė  18m.  ,,Laiko ratas‘‘ akvarelė, A3  formatas
II vieta  K. Kandrotaitė  15m. ,,Pilnaties sapnas‘‘ pieštukas, markeris, A3 formatas
II vieta  A.Žėkaitė  17m. ,, Laiko traukinys‘‘ guašas, akvarelė, šratinukas, A3 formatas
III vieta E.Vyšniauskas 16m. ,,Lietuvos šaknys‘‘ akvarelė, A3 formatas
III vieta  A. Petkevičiūtė  16m.  ,,Prisiminimų siena‘‘ akvarelė, spalvoti pieštukai, A3 formatas
III vieta  E.Juškevičiūtė 17m. ,,Urvinis‘‘  akvarelė, pieštukai, A3 formatas
******
E.Kandrotaitė 16m. ,,Ritmas‘‘ akvarelė, spalvoti pieštukai, A3 formatas
G.L.Kasikauskaitė 16m. ,,Raketa‘‘ akvarelė, spalvoti  pieštukai, A3 formatas
T.Stambrauskas  14 m. ,,Ilga kelionė‘‘ akvarelė, spalvoti pieštukai, A3 formatas

Dėkojame dalyvavusiems mokiniams.
Dailė mokytoja