Dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį glosto“

        Birštono gimnazijos 1-4 kl. mokiniai dalyvavo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos organizuotame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokančių pagal bendrąsias arba pritaikytas bendrąsias programas) dailyraščio konkurse „Dailus raštas akį glosto“, skirto 2022-iesiems – Gyvūnų gerovės metams paminėti. Konkurso tikslai: ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius; ugdyti mokinių socialinius-emocinius ir pažintinius gebėjimus, puoselėti pagarbą, atsakomybę ir meilę gyvūnams; plėsti ir turtinti mokinių literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą. Konkursas vyko dviem etapais. I-ajame etape, kuris vyko gimnazijoje kovo mėnesį, dalyvavo 15 pradinių klasių mokinių. Birštono gimnazijos I-ojo konkurso etapo 5-i nugalėtojai dalyvavo II-ajame konkurso etape, kuris vyko mokyklose 2022 m. balandžio 7 d. 10.00 val. stebint mokinius per Zoom platformą. Kartu su dailyraščio darbu komisijai siuntėme skenuotus mokinių piešinius, kuriuose atsispindi pagarba, atsakomybė ir meilė gyvūnams. 
           Konkurso darbus vertino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. Konkurso laureatai apdovanoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, konkurso dalyviai apdovanoti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos padėkomis. Visi konkurse dalyvavę mokiniai apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos bei „Revuonos“ pagrindinės mokyklos prizais.

      Sveikiname dailyraščio konkurso „Dailus raštas akį glosto“, skirto 2022-iesiems – Gyvūnų gerovės metams paminėti laureatus:

 

NEDĄ VAINALAVIČIŲ 2a kl.
NEILĄ SINKEVIČIŲ 4a kl.
GODĄ BAČINSKAITĘ 4b kl.
VYTENĘ JARUŠEVIČIŪTĘ 1a kl., ir jos sesutę,|
II-ojo etapo dalyvę RADVILĘ JARUŠEVIČIŪTĘ 1a kl.

 

 Birštono gimnazijos specialioji pedagogė ir logopedė
 Nomeda Kopcikienė