Džiaugiamės ir didžiuojamės

      Kaip ir kiekvienais metais žurnalas „Reitingai“ paskelbė Lietuvos gimnazijų reitingus pagal  2020 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Atrinkta po 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių lietuvių k., anglų k., rusų k., matematikos, IT, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos ir biologijos. Birštono gimnazija net  4  kartus  pateko į geriausiųjų penkiasdešimtuką.

     Tarp geriausiai išmokančių anglų kalbos esame 20 –oje vietoje tarp  332 Lietuvos gimnazijų. Pagal informacinių technologijų išmokymą  esame 26 –oje, lietuvių kalbos – 28 –oje , biologijos -49 –oje  reitingų penkiasdešimtukų vietose.

     Pasiekti gerus brandos egzaminų rezultatus nesutrukdė net ir pavasarį vykdytas   nuotolinis mokymas, nes tam gimnazijos pedagogai  ir mokiniai pakankamai sklandžiai ir tinkamai ruošėsi.

      Antra džiugi naujiena, kad tarp 500 iškiliausių Lietuvos pedagogų, kurie pasiekia puikius rezultatus, išmokant mokinius dėstomo dalyko ,rengiant juos olimpiadoms, konkursams,  įvairiems projektams, reitingų sudarytojai atrinko ir mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoją metodininkę Birutę Sinkevičienę ir lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją Ivetą Montvydienę

      Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokinių ir mokytojų pasiekimais.