GLOBE programos konferencijoje

        Lapkričio 15 – 16 dienomis  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  centras organizavo konferenciją ,,Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus”. Mūsų gimnazijos mokinės konferencijoje pristatė net tris darbus.                Miglė Sadauskaitė ir Ugnė Abramavičiūtė (Ia kl.) supažindino su GLOBE programos įgyvendinimo žingsniais ir atliekamais stebėjimais Birštono gimnazijoje. Kitus du – tiriamuosius darbus –  mokiniai atliko remdamiesi savo vykdytų stebėjimų duomenimis. Simona Brūzgaitė (IIa kl.) ir Kamilė Statkevičiūtė (Ia kl.) atliko tyrimą ,,Kritulių kiekio palyginimas tarp skirtingai nutolusių vietovių”, o Karolina Lodaitė ir Ineta Bunevičiūtė (Ia kl.)  – ,,Žemės paviršiaus temperatūros kitimo priklausomybė nuo aplinkos temperatūros”.                    Nors šiemet už darbus nebuvo skiriamos prizinės vietos, tačiau iš komisijos mokinės išgirdo daug gerų atsiliepimų ir savo darbų stiprumu nenusileido kitoms mokykloms.

V. Berteškienė