Informacija dėl 2 procentų pajamų mokesčio dalies skyrimo paramai

Gerbiami tėveliai, gimnazijos darbuotojai!

     Dėkojame, kad kiekvienais metais skiriate savo pajamų mokesčio dalį Birštono gimnazijai paremti.

    Kasmet apie gautos paramos panaudojimą gimnazijos direktorius atsiskaito gimnazijos tarybai. Pagrindinė paramos lėšų dalis skiriama mokinių ir darbuotojų draudimui nuo nelaimingų atsitikimų, prizams mokiniams ir kopijavimo popieriui. Kviečiame ir šiemet paremti gimnaziją laiku užpildant reikiamus dokumentus (FEO0512 formą) mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje arba elektroniniu būdu adresu:
https://deklaravimas.vmilt.
FRO512 formos užpildymui reikalingi duomenys:
 Birštono gimnazija,  kodas 190024831.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir paramą.

Direktorius Alvydas Urbanavičius