Mokiniams ir tėvams

Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1d.

Klasių auklėtojai 2021-2022 m.m.

*****

Papildomų konsultacijų grafikas 2020-2021 m.m.

Nemokamo maitinimo valgiaraščiai 2020-2021 m.m.

 Atmintinė tėvams dėl vaikui nustatytos COVID-19 ligos

 Rekomendacijos, kaip elgtis, jei  mokiniui ar mokytojui nustatoma COV-19

 Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimo tvarka 2020-2021 m.m.

  Klasių judėjimas mokykloje


Atmintinė pirmokų tėvams

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnaziją


VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).


2019-03-21 Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarkos aprašas


Socialinės veiklos organizavimo tvarka (.docx)


Svarbi Vaikų linijos ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija (.pdf)


Mokinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gimnazijoje

Informuojame, kad gimnazijos tarybos sprendimu, panaudojant 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas, visi gimnazijos mokiniai pamokų metu bei mokyklos organizuotų renginių ir išvykų metu yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Įvykus draudiminiam įvykiui mokinio tėvai raštu kreipiasi į gimnazijos direktorių dėl žalos atlyginimo.

Prašyme reikia nurodyti:

mokinio vardą, pavardę, asmens kodą;
gyvenamos vietos adresą;
gydymo įstaigą, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba;
išrašą iš gydymo įstaigos;
gydymo įstaigą, kurioje vaikas yra priregistruotas;
banko sąskaitos rekvizitus.

Daugiau informacijos rasite:
Mokinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (.pdf)


Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (.doc)


Birštono gimnazijos uniformų dėvėjimo taisyklės (.docx)