Mokiniams ir tėvams

Budėjimas gimnazijoje
Budėjimo organizavimo tvarka gimnazijoje


Priėmimas į gimnaziją

Atmintinė pirmokų tėvams

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnaziją


Gimnazijos taisyklės

Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarkos aprašas

Socialinės veiklos organizavimo tvarka 

Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisykles

Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisyklės diskotekose ir teminiuose vakaruose

Birštono gimnazijos uniformų dėvėjimo taisyklės

Atnaujinamos uniformos:

 

 


Mokinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gimnazijoje

Informuojame, kad gimnazijos tarybos sprendimu, panaudojant 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas, visi gimnazijos mokiniai pamokų metu bei mokyklos organizuotų renginių ir išvykų metu yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Įvykus draudiminiam įvykiui mokinio tėvai raštu kreipiasi į gimnazijos direktorių dėl žalos atlyginimo.

Prašyme reikia nurodyti:

mokinio vardą, pavardę, asmens kodą;
gyvenamos vietos adresą;
gydymo įstaigą, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba;
išrašą iš gydymo įstaigos;
gydymo įstaigą, kurioje vaikas yra priregistruotas;
banko sąskaitos rekvizitus.

Daugiau informacijos rasite:
Mokinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (.pdf)


VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).

Svarbi Vaikų linijos ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija (.pdf)