Interguotas projektas „Velykų belaukiant“

        Nuo Verbų sekmadienio iki Atvelykio mūsų gimnazijoje buvo organizuotas nuotolinis integruotas projektas „Velykų belaukiant“. Skirtingų dalykų: muzikos, dailės, technologijų, tikybos, fizinio ugdymo ir informacinių technologijų mokytojai skyrė mokiniams įvairias užduotis, kurias šie turėjo atlikti ir pateikti skaidrėmis. Smagu buvo pamatyti įvairius mokinių darbus. Pamatyti, kaip jie švenčia Velykas savo šeimose, kokius žaidimus žaidžia, kokius patiekalus gamina, kokius sveikinimus kuria, kaip margina margučius. Pasidžiaugti kartu su jais didžiausia pavasario švente – Šv. Velykomis.

          Dėkojame visiems mokiniams už kūrybinius darbus. Jūs tikri šaunuoliai!

     Dėkojame mokytojams Tolemai Ragienei, Laimai Kučiauskienei, Audronei Šidiškienei, Vida Kaminskienei, Astai Ferevičienei, Vedai Martinaitienei, Arnoldui Juozaičiui, Romui Vilkauskui, Algiui Guobiui, Vidui Kapačinskui už paruoštas užduotis.

     Dėkojame Tėveliams ir Mamytėms padėjusiems savo vaikams atlikti užduotis.