Laisvės kaina, pamatuota krauju ir ašaromis, nerimu ir netektimis

     Jau 30 metų praėjo nuo 1991 m. sausio 13-os, tačiau niekas nepamiršta ir niekas nepamirštas. Šiais metais negalime susirinkti prie degančių laužų, tačiau mintimis būsime kartu, o namuose i languose uždegsime  žvakeles. Birštono gimnazijos mokiniai ir mokytojai kalbės apie tų dienų įvykius, nuotoliniu būdu dalyvaus projekto „Atmintis gyva, nes liudija“ veiklose, o pačioje  Birštono gimnazijoje neužmirštuolėmis pražydo Lietuva. Tokia idėja kilo technologijų mokytojui A. Guobiui ir dailės mokytojai L. Kučiauskienei. Dėkojame gerbiamiems mokytojams už jų gražią iniciatyvą.