Lietuvių kalbos savaitės renginių apžvalga

2018 kovo 12- 16 d.

Kovo 12- 16 d. mūsų gimnazijoje vyko kasmetiniai lietuvių kalbos savaitės renginiai.

Pirmadienį, kovo 12 d.,  vyko dvi įsimintinos kalbos akcijos:

Akcija „Auginkime Palinkėjimo medį kalbai, žmogui, tautai“.

Lietuvių kalbos mokytoja D. Vyšniauskienė ir 6 a klasės mokiniai kvietė visą gimnazijos bendruomenę parašyti gražų, prasmingą  palinkėjimą kalbai, žmogui,  tėvynei. Akcija vyko visas pertraukas II a. fojė, kol mūsų medis sulapojo moksleivių ir mokytojų spalvingais palinkėjimais.

Kalbinė akcija „Kalba- tai ginklas. Būkime orūs ir vartokime ją taisyklingai“ vyko pamokų metu. Šią akciją paruošė lietuvių kalbos  mokytojos I. Montvydienė, Skiauterienė ir III kl. moksleiviai, kurie simboliškai vilkėjo tautinius kostiumus ir dovanojo skrajutes- atmintines su taisyklingai vartojamais lietuvių kalbos žodžiais.

Antradienį, kovo 13 d. vyko kūrybinė akcija lietuvių kalbos pamokose         „100 posmų gimtajai kalbai“. Ketureilius apie žodį ir kalbą kūrė  5- 9 kl. moksleiviai visą savaitę. Meniškiausiais posmais netrukus pasidžiaugsime lietuvių kalbos stende ir gimnazijos tinklapyje.

Trečiadienį, kovo 14 d.,  10- 12 val. aktų salėje vyko tradicinė Mažoji  5- 8 klasių lietuvių kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo net 43 mokiniai.

Ketvirtadienį ir penktadienį, kovo 15- 16 d. vyko Kalbos ir literatūros viktorinos 6a, 7a ir 8b klasėse ( mokytoja D. Vyšniauskienė ir jos mokiniai). Su moksleiviais prisiminėme nelengvą savo šalies istorinį kontekstą ir paminėjome Knygnešio dieną. Lietuvių kalbos mokytoja  R.Aleksandravičienė ir 6b kl. mokiniai aplankė Knygnešio kapą,  vyko literatūros pamoka „Knygnešių šventa gadynė“ (mokytoja R. Aleksandravičienė ir III kl. grupės mokiniai).

 Visą kalbos savaitės darbą apibendrinome baigiamajame renginyje, kuriame pasidžiaugėme gausiu būriu lietuvių kalbos puoselėtojų, mylinčių ir gerbiančių kalbą. Tai Mažosios lietuvių kalbos olimpiados dalyviai ir, žinoma, laureatai.

Skelbiame šių metų Mažosios lietuvių kalbos olimpiados laureatus:

 5- ų klasių grupės nugalėtojos:

I vieta-  Domilė Laukaitytė, 5b kl.  (mokytoja R. Aleksandravičienė)
II vieta- Ieva Tamulynaitė, 5a kl. (mokytoja I. Montvydienė)
III vieta- Agnė Ulinauskaitė, 5b kl. (mokytoja R. Aleksandravičienė)

6- ų klasių grupės nugalėtojai:

I vieta- Jokūbas Dargis, 6a kl. (mokytoja D. Vyšniauskienė)
II vieta- Agnė Jančiauskaitė, 6a kl. (mokytoja D. Vyšniauskienė )
III vieta- Agnė Baliūnaitė, 6b kl. (mokytoja R. Aleksandravičienė)

7- ų klasių grupės nugalėtojos:

I vieta-  Urtė Joneliūnaitė, 7b kl.  (mokytoja V. Skiauterienė )
II vieta- Ugnė Ambrazevičiūtė, 7a kl. (mokytoja D. Vyšniauskienė)
III vieta- Austėja Suchockaitė, 7b kl. (mokytoja V. Skiauterienė )

8- ų klasių nugalėtojai:

II vieta- Martynas Butkus ir Rokas Zdanavičius, 8b kl. (mokytoja D. Vyšniauskienė)
III vieta- Edas Valenta, 8b kl. (mokytoja D. Vyšniauskienė )

Sveikiname  Mažosios lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojus!

Nuoširdžiai tikimės, kad ne tik lietuvių kalbos savaitės metu, bet ir visus visus metus visur ir visada mūsų rankos, mintys ir širdys prisipildys lietuviško žodžio.

Lietuvių kalbos savaitės organizatorė mokytoja Daina Vyšniauskienė

Posted by Birštono gimnazija on Tuesday, March 20, 2018