Lietuvių rašytojo Juozo Tumo–Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių minėjimas ,,Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats…“ Piliuonos gimnazijoje

      2019 – ieji Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo – Tumo Vaižganto metais. J. Tumas – Vaižgantas – viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Šiemet visoje Lietuvoje vyksta minėjimai, renginiai, skirti šio iškilaus rašytojo 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
       Balandžio 18 dieną Kauno r. Piliuonos gimnazijoje vyko renginys „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats“…, skirtas šiam rašytojui, kultūros veikėjui, kunigui Vaižgantui paminėti, kurio tikslas – didinti lietuvių kalbos ir literatūros prestižą, ugdyti literatūros suvokimą, puoselėti humanitarinę kultūrą, gilinti lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos žinias, skatinti mokinių domėjimąsi tautos kultūra. Siekdami puoselėti mokinių bendradarbiavimą ir bendravimą bei skatinti mokyklų bendradarbiavimą, keičiantis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, renginio organizatoriai (mok. Dalė Bubelienė, Virginija Mikšaitė, Dana Stankevičiūtė, Elena Vainiūnaitė, Nijolė Žitkauskienė) dalyvauti jame pakvietė Birštono gimnazijos (mok. Asta Frevičienė, Daina Vyšniauskienė), Kauno Rokų (mok.Vanda Mažeikienė) ir Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos (mok.Stefanija Navickienė) mokinius bei mokytojus.
       Renginio metu skambėjo dainos, kurias atliko Piliuonos gimnazijos mokiniai, dalyviai išgirdo skaitomą ištrauką iš Vaižganto apsakymo ,,Valiulio pasaka’, kurią parengė Sasnavos pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniai, dalyvius pakerėjo būgnų ritmai. Mokinių komandos atliko kūrybingumo reikalaujančias užduotis, susijusias su Vaižganto asmenybe ir kūryba.
       Renginyje „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats…“ dalyvavo aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė, kuri susirinkusiems ne tik paskaitė Vaižganto kūrinio ištrauką, bet ir šmaikščiai papasakojo apie kasdieninę aktorės duoną, o atsisveikindama visiems renginio dalyviams palinkėjo: ,,Visada turėkite sparnus, kuriais galėtumėte kilti, skristi ir siekti svajonių…“

O apibendrindama visą renginį mok. Asta Ferevičienė baigė pamąstymais:
„Einu lauku su Severiute, krembliautoja.
Girdžiu „-Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu…“
…nutrūko styga.
Gera ir liūdna truputį laiku keliauti:
Širdis lyg smuikas virpa, dejuoja…
…juk pabaiga liūdna.
Einu ir kalbinu Severiutę…

Šviesi diena, pakvietusi atvykti į Piliuoną
Kalbėk, siela, Lietuvoj laisvai auganti tarsi duona,
Ir šviesk veide darbštaus lietuvio, išdidume
Te iškeros mintis prasminga, aplankius šitą kraštą.
Lai žodis Vaižganto vėl skamba, atgyja raštas.
Vėl juntame šaknis, lietuviškai stiprybei duotas.“

Gražių švenčių…