Mokomės, keliaujame, atrandame

2017 m. pavasarį Birštono gimnazija įsitraukė į  mokyklų, norinčių dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose, konkursą. Žinojome, kad laimėjus šį konkursą, mūsų mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose, mokykla – užmegzti naujas kūrybines partnerystes. 

IMG_2499Iš viso projekte dalyvavo 322 šalies mokyklos, iš kurių, įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime,  atrinkta 200. Džiaugiamės, kad Birštono gimnazijos duomenys, pateikti paraiškoje, atitiko šiuos reikalavimus, ir mes patekome į projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

IMG_2500Visoms atrinktoms mokykloms pasiūlyta dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: kultūrinės-meninės krypties, technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu gali apie 20 mokinių. Mokiniai atvežami iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežami atgal iki mokyklos iš projekto lėšų.IMG_2504

Apsilankius visose šešiose programose, Birštono gimnazijos bendruomenė turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.

IMG_2506Birštono gimnazijai pasiūlytos 6 edukacijos: amatų technologijos – restauravimas 6 kl., kompiuterinės grafikos dirbtuvės I kl., miško paslaptys 6 kl., pažink šikšnosparnius 6 kl. ( rugsėjo 8 d. 19:30 val. vykome į Ventės rago ornitologinę stotį), scenografijos paslaptys 6 kl. ir šiuolaikinio šokio menas 6 kl.

Rugsėjo 8 d. 19:30 val. jau  vykome į Ventės rago ornitologinę stotį edukacijai „Pažink šikšnosparnius“. Ventės rage mus pasitiko Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) projektų koordinatorius Remigijus Karpuška. Jis pasakojo apie šikšnosparnius, jų savybes, rūšis, gyvenimo būdą, paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Po paskaitos Remigijus sugavo vieną šikšnosparnį ir parodė jį mokiniams. Šios išvykos metu vaikai taip pat klausėsi apie paukščių žiedavimą, galėjo užduoti klausimus, bendrauti su specialistais.IMG_2532 

Spalio mėn.12 d. 10 val. keliausime į Asvejos regioninį parką, Žingių miško pažintinį taką. Ten šeštokų laukia edukacija „Miško paslaptys“.

Tikimės, kad šio projekto veiklos bus įdomios ir naudingos mokiniams, įkvėps juos svajoti ir kurti, atrasti, dalintis su kitais. Ką gali žinoti, gal kas nors pasirinks ornitologo specialybę, susidomės gamtosauga.IMG_2554

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų koordinatorė Birštono gimnazijoje A.Ferevičienė