Mokytojams ir auklėtojams

Mokinių nelankomumo apskaitos lapas(.pdf)

Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1d.

Klasių auklėtojai 2021-2022 m.m.

*****

Papildomų konsultacijų grafikas 2020-2021 m.m.

 Atmintinė tėvams dėl vaikui nustatytos COVID-19 ligos

Rekomendacijos, kaip elgtis, jei  mokiniui ar mokytojui nustatoma COV-19

 Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimo tvarka 2020-2021 m.m.

Klasių judėjimas mokykloje


VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).


Mokytojų ir mokinių budėjimas 2019-2020 m.m. II pusmetį

Kalendorius 2019-2020 m.m.

Mokytojų ir mokinių budėjimas 2019-2020 m.m.  l pusmetį

Klasės valandėlių laikas 2019-2020 m.m.

Grupių pavadinimų sudarymas (Tamo administratoriaus informacija)

  ***

Informacija mokytojams planuojantiems tapti korepetitoriais

2019-03-21 Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarkos aprašas

Nepatenkinamo mokymosi kontroles lapas (.docx) Aprašas(.docx)

Mokytojų ir mokinių budėjimas 2018-2019 m.m. II pusm
Mokytojų  ir mokinių  budėjimas 2018-2019 m.m.  l pusm. 

***

Socialinės veiklos organizavimo tvarka (.docx)
Įsivertinimo anketa

Mokini_nelankomumo_apskaitos_lapas

Kl. aukletojo lapas klasės budėjimui (.pdf)