Mokytojams ir auklėtojams


Šablonai

Mokinių nelankomumo apskaitos lapas

Bendrųjų gebėjimų, elgesio, vertybinių nuostatų įsivertinimo anketa

Kl. aukletojo lapas klasės budėjimui

Elektroninio dienyno Tamo grupių pavadinimų sudarymas

 


Gimnazijos taisyklės

Budėjimo organizavimo tvarka gimnazijoje

Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarkos aprašas

Socialinės veiklos organizavimo tvarka 

Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisykles

Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisyklės diskotekose ir teminiuose vakaruose

Birštono gimnazijos uniformų dėvėjimo taisyklės

Atnaujinamos uniformos:


 

VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).