MP rinkimai

              2022-09-21 Birštono gimnazijos mokinių parlamentas (MP) išsirinko naują prezidentę, kuria tapo Aistė Justinavičiūtė, IIb klasės mokinė. Viceprezidente išrinkta Erika Lyberytė, IIIa klasės mokinė, sekretore – Urtė Lakavičiūtė, IIIa klasės mokinė. Sveikiname naujai išrinktą komandą ir linkime sėkmės vykdant veiklą.

              Dėkojame už šaunų, atsakingą darbą Emilijai Treigytei, IIIa klasės mokinei, kuri du metus buvo MP prezidente, bei jos padėjėjai, viceprezidentei Karolinai Lodaitei, IVa klasės mokinei. Jos tampa Birštono gimnazijos mokinių parlamento garbės prezidente ir viceprezidente. Merginos per savo vadovavimo laiką organizavo MP susirinkimus, sprendė kylančius klausimus, organizavo ir vedė renginius (du protmūšiai internetinėje erdvėje, Diena be kuprinės, Šlepečių diena ir pan., pagelbėdavo organizuojant renginius gimnazijoje ir mieste, atsakingai laikėsi mokinio elgesio taisyklių, dalinosi informacija apie veiklą internetinėje erdvėje. Jos ir ateityje žada padėti ir aktyviai dirbti mokinių parlamente.