Birštono gimnazija išlydėjo XV laidą

     „Mes užaugome ir jau esame pasiruošę palikti mokyklą! Be tėvų ir mokytojų pagalbos nebūtume taip sėkmingai įveikę pirmosios kliūties – brandos egzaminų ir nelaikytume rankose atestatų su tokiais gerais rezultatais…“


Kriminalistikos tiriamasis darbas ,,Jaunojo tyrėjo” laboratorijoje

          Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra”. Mūsų gimnazija buvo viena iš keturiasdešimties atrinktųjų mokyklų. Nors atostogos, bet 15  motyvuotų mokinių grupė liepos 5 d. vyko į stacionariąją ,,Jaunojo tyrėjo” laboratoriją, kurioje atliko kriminalistikos tiriamąjį darbą. Gamtos mokslų doktorantai –  Paulius, Mikas ir Aidas – kūrybiškai vedė mokinius tiriamojo darbo keliais, pristatydami ,,nusikaltimo” tipą, ,,įtariamuosius”, mokė paimti ,,įkalčius” tariamo nusikaltimo vietoje ir analizuoti juos chemijos, fizikos ir mikrobiologijos laboratorijose.
          Chemijos laboratorijoje mokiniai tikrino ,,įkalčius” chromatografijos ir spektrinės analizės metodais. Mokiniai susipažino su naujausiais prietaisais, kuriuos naudoja pažangiausios laboratorijos.
       Fizikos laboratorijoije mokslininkas Aidas supažindino su optinio mikroskopo naudojimu tiriant nusikaltimo vietoje rastų  plaukų medulą – t.y. plauko vidinio kanalo vaizdą. Dar labiau mokinius sužavėjo elektronus skenuojantis mikroskopas TM- 3000. Šiame, pusę milijono eurų kainuojančiame prietaise, ,,įkaltis”  patalpinamas į vakuumą ir apšaudomas elektronais. Tokiu metodu daromas video. Elektronai ,,atpažįsta” mažiausius požymius, padidindami vaizdą 3000 kartų. Ypatingą susidomėjimą sukėlė pirštų anspaudų paėmimas nuo ,,įkalčių” magnetiniu šepetėliu. Mokiniai surado, išryškino pirštų anspaudus ir palygio juos su ,,įtariamųjų” pirštų anspaudais.
       Mikrobiologijos laboratorijoje doktorantas Mikas supažindino su mikrobiologijos darbo objektu – mikroorganizmų atpažinimu. Tiriamąjame kriminalistikos darbe buvo analizuojamas bakterijų, paimtų ,,įkalčių” surinkimo vietoje mėginys.
       Atlikę visus tyrimus, kritiškai išanalizavę ir įvertinę gautus rezultatus, mokiniai padarė išvadas, kuriam iš ,,įtariamųjų” galima priskirti ,,įkalčius”.
         Veiklos ,,Jaunojo tyrėjo” laboratorijoje padeda mokiniams įgyti tiriamojo darbo įgūdžių, pažinti įvairių profesijų subtilybes, suprasti gamtos mokslų tarpusavio integraciją, kelia motyvaciją.

Vida Berteškienė


 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė.

Birželio 25 dieną Birštono gimnazijoje įvyko Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė.

     Dešimtokus pasveikino klasių auklėtojos V.Berteškienė ir D. Dabrišienė, Birštono gimnazijos direktorius A. Urbanavičius ir pavaduotojos ugdymui A. Ferevičienė ir D. Kederienė, jie palinkėjo mokiniams neieškoti lengvų kelių savo tikslui pasiekti.

      Kuklioje šventėje buvo paskelbta, kad  Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus gauna 44 mokiniai.

Stovyklautojų dienoraštis. Penktoji diena.

         Birželio 22- oji – paskutinė vasaros stovyklos „Vaikystės kaleidoskopas“ diena. Netruko prabėgti savaitė, kuri buvo pilna naujų patirčių, išbandymų, draugų. Gera nuotaika, draugiškos šypsenos ir bendravimas pranoko visą stovyklos laiką lydėjusį karštį. Kelionės, išvykos, edukacijos praplėtė akiratį, ugdė valią, ištvermę ir kantrybę. Paskutinioji diena -antradienis. Piešėm su mokytoja Laimute Kučiauskiene. Nekantravome iki pamokos pradžios. Mokytoja pristatė dienos planą: su su dviem dailės rūšimis: pirmoji – tapyba, o antroji – taikomoji dailė. Pradėjom nuo tapybos. Visi gavo po A3 formato akvarelinio popieriaus lapą, pieštuką. Susėdo po keturis, kiekvienam “ kvartetui“ mokytoja davė guašo dėžutę. Piešė peizažą, kuriame matėsi beržai, dangus. Dirbo tylėdami, susikaupę. Darbai pavyko puikiai: peizažai nuostabūs, beržų kamienai kaip tikri. Paroda – nepakartojamo grožio! Antras darbas – tapėme ant plunksnos, išdrožtos iš medžio, formos. Visi stengėsi, kad jų plunksna būtų gražiausia, spalvingiausia. Kruopštus darbas pareikalavo nemažai laiko. Kai kuriems pravertė ir mokytojos Laimos pagalba, patarimai.. Darbu ir rezultatu vaikai liko patenkinti. Be to, stovyklautojai dovanų gavo piešimo sąsiuvinius, akrilo dažų ir teptukų rinkinius. Po kūrybinio darbo nuskubėjome sočių pietų. Baigėsi paskutinė, bet, tikrai, nuostabi diena stovykloje.


 

Ketvirtokų paskutinis skambutis.

     2021-06-15 Birštono gimnazijos ketvirtokai atsisveikino su savo pirmosiomis mokytojomis Jūrate Aukščiūniene ir Vilma Augustavičiene. Visiems ketvirtokams įteikėme pradinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimus. Mokiniai skaitė eiles, dėkojo ir tėveliams, ir savo mokytojoms, dainavo.
           Šventėje dalyvavo jų tėveliai, muzikos mokytoja T.Ragienė, mokytojos padėjėja D.Ašmenskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė.


 

Stovyklautojų dienoraštis. Ketvirtoji diena.

        Ketvirtoji Birštono gimnazijos 1-4 klasių mokinių diena vasaros stovykloje „Vaikystės kaleidoskopas“ Lankomės Nemajūnuose, mokomės kepti bandas 2021-06-21 po skanių pusryčių vykome į Nemajūnų dienos centrą ir dalyvavome edukacijoje ,,Dzūkijos bandos“. Edukaciją vedė Edita Jakučionienė. Ji papasakojo bulvių atsiradimo istoriją, kartu su mokiniais plojo ir kepė bandas, kurias vėliau šovė į pečių. Iškepus visi kartu skanavome savo pačių pasigamintų bandų. Visiems buvo labai gardu. Vėliau apsilankėme Nemajūnų dienos centre, kur mus pasitiko cento direktorius Gintas Pačėsas. Jis papasakojo apie centą, jo teikiamas paslaugas ir leido mokiniams pažaisti su įvairiais žaidimais tiek centre, tiek lauke. Visi patenkinti, bet neperkaitę grįžome namo.