Rudeninė kelionė

    Birštono gimnazijoje tęsiasi respublikinio projekto „Neformaliojo ugdymo galimybių plėtra“ veiklos.  Spalio 12-ąją 6a ir 7a klasių mokinių komanda vyko į Asvejos regioninį parką, kur susitiko su R. Karpuška, gamtosaugos specialistu. Remigijus vaikus supažindino su eko sistemos subtilybėmis, atsakingos miškininkystės pagrindais. Mokiniai sužinojo, kad kiekvienas augalas, nuvirtęs medis, pūvantis kelmas yra kažkieno namai, o kažkam – tai maistas. Jie aiškiai suprato, kad žmonių noras viską išvalyti, sutvarkyti irgi nėra visuomet geras. Remigijaus žodžiais tariant, darbus reikia labai kruopščiai apsvarstyti, nes, kažką darydamas, gali negrįžtamai pakenkti gamtai, o tuo pačiu ir sau. 

     asv1Aišku, neapsiėjome be viktorinos. Mokiniai, kurie atsakė daugiausiai klausimų, gavo dovanų knygeles, kuriose aprašomos įvairios miško paslaptys. Visi iki soties prisivaikščiojome, pakeitėme įprastą klasę į fantastišką aplinką: Asvejos parkas mus sužavėjo nepaprastu grožiu, krintančių lapų spalvomis. Gaila, kad rudeninis lietutis nepasigailėjo, bet, tikiuosi, kad tai niekam nesugadino nuotaikos. Grįžome linksmi, praturtėję naujomis žiniomis ir aplankę vieną iš gražiausių Lietuvos vietų.

asv5

 
Projekto koordinatorė Birštono gimnazijoje  A.Ferevičienė

Tarp mūsų mergaičių

    IMG_5590Naujausi tyrimai rodo, jog net 56 proc. dabartinės kartos paauglių praranda pasitikėjimą savimi prasidėjus brendimui. Norėdami padėti išvengti nežinios lytinio brendimo klausimais bei streso, dėl nesuprantamų brendimo pokyčių ar problemų sprendimo, Birštono gimnazijoje organizavome paskaitą mergaitėms.

    Dėl to 2017 m. spalio 13 d. Birštono gimnazijoje 6a ir 6b klasių mokinėms (viso – 24 mergaitėms) buvo skaitoma paskaita „Tarp mūsų, mergaičių“. Paskaita organizuojama pagal tęstinę lytinės brandos švietimo programą. Kasmetinių paskaitų „Tarp mūsų, mergaičių“ tikslas – padėti mokinėms suvokti fizinius ir emocinius pokyčius lytinio brendimo laikotarpiu ir jam pasiruošti, įsisavinti tinkamus higienos įpročius, taip pat sužinoti ir išmokti reprodukcinės sistemos terminologiją. 

     Paskaitą skaitė apmokyta lektorė – gydytoja Palmyra Bernotienė. Paskaita skaityta tikintis, jog 6 klasių mergaitės įgis visapusišką suvokimą lytinio brendimo klausimais, priims permainas ir bus sumažintas brendimo laikotarpiu patiriamas stresas bei stiprinamas pasitikėjimas savimi.

    Paskaita truko 1 pamoką ir jos pabaigoje mergaitės gavo paruoštą mokomąją medžiagą – mokomąją knygelę su kalendoriumi viduje, laišką mamoms, higieninių paketų.


 

Sveikiname

Roką Urbanavičių „Konstitucijos egzamino 2017“ I ir II etapų nugalėtoją.

Rokas Urbanavičius

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas

„TE PLAZDA MŪSŲ SVAJONIŲ AITVARAS“

Birštono gimnazijoje kaip ir kiekvienais metais spalio 10-ąją pažymėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šių metų psichikos sveikatai skirtas projektas – „Te plazda mūsų svajonių aitvaras“.

Idėjos autoriai – technologijų mokytojai Veda Martinaitienė ir Algis Guobys bei psichologė Jolanta ps2Veterienė – sukūrė spalvingą aitvarą ir kiekvieną Birštono gimnazijos bendruomenės narį pakvietė patikėti aitvarui savo svajonę – užrašyti ją ant kaspinėlio ir pritvirtinti prie spalvingo aitvaro uodegos. Fojė neseniai pakabinto televizoriaus ekrane, skambant tyliai muzikai, plazdėjo daugybė aitvarų.

 

Svajonių aitvaro idėja grįsta supratimu, kad svajonės – tai mūsų viltys, o viltis padeda veikti ir judėti pirmyn. 

ps

Taigi, padėk sau – SVAJOK. Be to – gerą žmogaus psichikos sveikatą didele dalimi lemia sveiki žmonių tarpusavio 

 

santykiai, tarpusavio pagarba, tolerancija įvairovei ir kitoniškumui. Todėl vienas iš šio projekto tikslų –ugdyti mokinių, mokytojų, visų bendruomenės narių gebėjimą priimti šalia esantį kitokį, skirtingą ir telkti gimnazijos bendruomenę.ps3

Visi, tiek mokiniai nuo mažiausio iki vyriausio, tiek mokytojai, mokinių tėvai, personalo darbuotojai, mokyklos svečiai noriai dalinosi svajonėmis ir sukūrė tikrą įvairiausių svajonių giją:

 


„Harmonijos“
 „Noriu gerai mokytis“
„Svajoju apkeliauti pasaulį“
„Svajoju ilgai gyventi ir būti sveika“
„Noriu, kad visi būtų sveiki, dori ir protingi“
„Svajoju, kad mano šeimai nieko blogo neatsitiktų“

„Svajoju, kad mano tėvai būtų laimingi“

 „Noriu, kad pasaulyje būtų taika“

„Svajoju tapti chemiku“

„Noriu tėčio“

„Brolio“

Aitvaro uodegos (kurių prireikė kelių) sutalpino pačias skirtingiausias svajones. Užsukite į Birštono gimnaziją. Svajonių aitvaras dar neišskrido, dar galite jam patikėti savo svajas. Laukiame.

Birštono gimnazijos psichologė Jolanta Veterienė


 

Mokomės, keliaujame, atrandame

2017 m. pavasarį Birštono gimnazija įsitraukė į  mokyklų, norinčių dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose, konkursą. Žinojome, kad laimėjus šį konkursą, mūsų mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose, mokykla – užmegzti naujas kūrybines partnerystes. 

IMG_2499Iš viso projekte dalyvavo 322 šalies mokyklos, iš kurių, įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime,  atrinkta 200. Džiaugiamės, kad Birštono gimnazijos duomenys, pateikti paraiškoje, atitiko šiuos reikalavimus, ir mes patekome į projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

IMG_2500Visoms atrinktoms mokykloms pasiūlyta dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: kultūrinės-meninės krypties, technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu gali apie 20 mokinių. Mokiniai atvežami iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežami atgal iki mokyklos iš projekto lėšų.IMG_2504

Apsilankius visose šešiose programose, Birštono gimnazijos bendruomenė turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.

IMG_2506Birštono gimnazijai pasiūlytos 6 edukacijos: amatų technologijos – restauravimas 6 kl., kompiuterinės grafikos dirbtuvės I kl., miško paslaptys 6 kl., pažink šikšnosparnius 6 kl. ( rugsėjo 8 d. 19:30 val. vykome į Ventės rago ornitologinę stotį), scenografijos paslaptys 6 kl. ir šiuolaikinio šokio menas 6 kl.

Rugsėjo 8 d. 19:30 val. jau  vykome į Ventės rago ornitologinę stotį edukacijai „Pažink šikšnosparnius“. Ventės rage mus pasitiko Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) projektų koordinatorius Remigijus Karpuška. Jis pasakojo apie šikšnosparnius, jų savybes, rūšis, gyvenimo būdą, paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Po paskaitos Remigijus sugavo vieną šikšnosparnį ir parodė jį mokiniams. Šios išvykos metu vaikai taip pat klausėsi apie paukščių žiedavimą, galėjo užduoti klausimus, bendrauti su specialistais.IMG_2532 

Spalio mėn.12 d. 10 val. keliausime į Asvejos regioninį parką, Žingių miško pažintinį taką. Ten šeštokų laukia edukacija „Miško paslaptys“.

Tikimės, kad šio projekto veiklos bus įdomios ir naudingos mokiniams, įkvėps juos svajoti ir kurti, atrasti, dalintis su kitais. Ką gali žinoti, gal kas nors pasirinks ornitologo specialybę, susidomės gamtosauga.IMG_2554

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų koordinatorė Birštono gimnazijoje A.Ferevičienė

 

Dalyvavo respublikinėje konferencijoje

       Pakviestos kolegių iš Kauno Rokų gimnazijos dalyvavome respublikinėje konferencijoje „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“.
       Mokytojai, atvykę iš įvairių Lietuvos miestų, dalijosi savo praktine darbo patirtimi. Plenariniame posėdyje išgirdome, su kokiais iššūkiais susiduria jauni mokytojai, ir kaip sekasi juos įveikti.  Vėliau darbas buvo tęsiamas sekcijose, kur mokytojai buvo suskirstyti pagal savo dėstomus dalykus.
   
 Pradinių klasių mokytojos A. Simanaitienė ir V. Urbanavičienė skaitė pranešimą tema „Antrinių žaliavų naudojimas ugdymo procese“, o specialioji pedagogė ir logopedė N. Kopcikienė –„Matematika vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams“.
      Buvo smagu išgirsti kitų pranešimus ir pasidalinti savo patirtimi.