Pamoka Valdovų rūmuose

       2019m. lapkričio 22d. III gimnazistų klasės mokiniai lankėsi Valdovų rūmuose ir dalyvavo pamokoje „Auksinė Radvilų karta“. Pamokos metu ypač daug dėmesio buvo skiriama – pusbroliams  Mikalojui Radvilai Juodajam (1515–1565) ir Mikalojui Radvilai Rudajam (1512–1584), taip pat pastarojo sesuo Barborai Radvilaitei (apie 1522/1523–1551). Visi jie paliko itin ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje ir kultūroje. Tyrinėtojai šią kartą vaizdžiai vadina „auksine“. Neįprasta pamoka visiems buvo naudinga, įdomi ir paliko gilų įspūdį.
      Į pamoką mokinius palydėjo lietuvių kalbos mokytoja V.Skiauterienė ir istorijos mokytoja D. Jonykaitė –  Snapaitienė.