Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos paminėjimas

      2018-05-28 Birštono gimnazijoje vyko visuomenės švietimo renginio, skirto Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti, paskaita  mokiniams. Renginys buvo finansuotas projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ lėšomis.  Nemuno kilpų regioninio parko darbuotoja R. Dargienė pristatė  išskirtinį Birštono ir jo apylinkių kraštovaizdį, Didžiąsias Nemuno kilpas, požeminio vandens anomaliją, kitus gamtos turtus – atodangas, gyvąją gamtą, Nemuno vidurupio kraštovaizdžio išskirtinumas, šiandieninį kraštovaizdį, besiformuojančius upės vingius, nutirpus paskutiniam ledynui. Kalbėjo apie ledyno galią, upės slėnius ir vingius tarpledynmečiuose prieš 100-130 tūkst.m. ir prieš ~380 tūkst.m. Gimnazistai sužinojo apie kristalinio pamato lūžius, jų atsiradimą, netolygius aukščio atžvilgiu nuosėdinių uolienų blokus, kerną – geologinių tyrimų įrodymą.  Buvo paminėtas ir  Birštono mineralinio vandens telkinys, fontanuojantys gręžiniai.
Dėkojame gerbiamai R.Dargienei už išsamią ir įdomią paskaitą.