Mokytojo padėjėjai

Mokytojo padėjėjos:

  1. Virginija Černevičienė
  2. Nataliia Klymenko
  3. Viktorija Lodienė, mokytojo padėjėja, karjeros specialistė
  4. Kristina Navalinskė
  5. Kornelija Malinauskienė
  6. Dainora Naujokienė
  7. Jurgita Valatkienė
  8. Daiva Ašmenskienė

Darbo laikas:

Pirmadienis – Antradienis – Trečiadienis – Ketvirtadienis – Penktadienis

 8.00 – 11.30      Darbas klasėse su specialiųjų poreikių mokiniais.

11.30 – 16.00    Darbas pailgintos darbo dienos grupėje.


Funkcijos: 

1. Padeda mokiniui (mokinių grupei):
1.1. Suprasti mokytojo skirtas užduotis;
1.2. Atlikti mokytojo skirtas užduotis;
1.3. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir skatina joje dalyvauti;
1.4. Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
1.5. Pasiekti reikiamas klases, patalpas, palydi i specialistų kabinetus.

2. Padeda mokytojui:
2.1. Palaikyti drausmę pamokų metu;
2.2. Pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
2.3. Palaikyti drausmę renginių metu, lydi į išvykas.

 

Pailgintos darbo dienos grupės veikla:
• Mokiniai skatinami paruošti mokytojo skirtus namų darbus, prireikus, padedama suprasti užduotis ir jas atlikti;
• Mokiniai skatinami užsiimti grupine veikla;
• Sudaromos sąlygos užsiimti veikla pagal kiekvieno vaiko interesus: piešimas, spalvinimas, karpymas, lankstymas, animacinių filmų žiūrėjimas…
• Sudaromos sąlygos pajudėti ir pakvėpuoti grynu oru išsivedant mokinius į lauką;
• Užtikrinamas mokinių išleidimas į būrelius, specialistų konsultacijas bei mokyklinį autobusą reikiamu laiku;
• Skatinamas mokinių bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam;
• Suteikiama galimybė pailsėti, atsipalaiduoti, pažaisti (konstruktoriai, dėlionės, stalo žaidimai);
• Esant poreikiui, konkrečiais klausimais, bendradarbiaujama su mokinių mokytojais bei tėveliais, teikiama informacija apie mokinių elgesį;
• Esant poreikiui, padedama mokiniams apsirengti/persirengti;