Pirmoji psichologinė pagalba

PPP (pirmosios psichologinės pagalbos) komanda 

Jolanta Veterienė – VGK pirmininkė, psichologė
Asta Ferevičienė, direktoriaus pavaduotoja
Danguolė Kederienė, direktoriaus pavaduotoja
Kristina Krušnauskienė, mokytoja
Rasa Stravinskienė, socialinė pedagogė


PPP pasitarimuose analizuojami elgesio taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejai, vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemos, mokyklos nelankymo, baimių ir nenoro lankyti mokyklą atvejai. Pasikartojančių nusižengimų svarstymas deleguojamas vaiko gerovės komisijos posėdžiams.