Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ingrida Mieliauskaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba 60 kabinete (III aukšte)

Darbo laikas:

Pirmadienis    8.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka)
Antradienis     8.00-17.30 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka)
Trečiadienis    8.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka)
Ketvirtadienis  8.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka)
Penktadienis   8.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka)
 

Su sveikatos priežiūros specialiste galima susisiekti:
tel.: +370 678 05074
el. paštu: ingrida.mieliauskaite@kaunorvsb.lt


Atmintinė tėvams dėl vaikui nustatytos COVID-19 ligos

 Rekomendacijos, kaip elgtis, jei  mokiniui ar mokytojui nustatoma COV-19


Veiklos tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant ligų ir traumų profilaktikos priemones. Sveikatos stiprinimas vykdomas kuriant sveiką aplinką mokykloje, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

Uždaviniai:

1. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
2. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
3. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos prevenciją Birštono gimnazijoje.

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:
• Analizuoti ir vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
• Paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmokyti juos taikyti praktiškai;
• Laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
• Pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;
• Mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
• Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą;
• Savarankiškai ir pasitelkdama mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);
• Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje;
• Planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas, bei rekomendacijas;
• Pristatyti savo veiklą ir rezultatus;
• Naudotis informacinėmis technologijomis;
• Laikytis etikos principų ir veiklos etikos taisyklių;
• Vykdyti kitus darbus, paskirtus gimnazijos direktoriaus, pagal kompetenciją.