Vaiko gerovės komisija

 

VGK (Vaiko gerovės komisija)Susijęs vaizdas

Jolanta Veterienė – VGK pirmininkė, psichologė
Jūratė Aukščiūnienė, mokytoja
Algis Guobys, mokytojas
Asta Ferevičienė, direktoriaus pavaduotoja
Loreta Janulevičienė, mokytoja
Danguolė Kederienė, direktoriaus pavaduotoja
Birutė Sinkevičienė, mokytoja
Nomeda Kopcikienė, specialioji pedagogė
Veda Martinaitienė, mokytoja
Ingrida Mieliauskaitė, sveikatos priežiūros specialistė
Rasa Stravinskienė, socialinė pedagogė


Vaiko gerovės komisijos darbo formos

 Komisijos darbo forma yra posėdžiai ir pasitarimai.

Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per 2 mėn. pagal veiklos planą ir iškilus problemai pagal poreikį.

Pasitarimai (PPP – pirmosios psichologinės pagalbos – komandos narių dalyvavimas privalomas) organizuojami kiekvieną savaitę nustatytą dieną ir laiką visus mokslo metus. Juose analizuojami elgesio taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejai, vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemos, mokyklos nelankymo, baimių ir nenoro lankyti mokyklą atvejai. Pasikartojančių nusižengimų svarstymas deleguojamas vaiko gerovės komisijos posėdžiams.

Įvykus krizei mokykloje komisija rengia veiksmų planą kartu su gimnazijos direktoriumi.

Komisija taip pat vykdo švietimo veiklą bei renginius, kurie atitinka komisijos tikslus ir paskirtį. 


VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).