Po spektaklio prieš kryžkelę

     Lapkričio 9 d. Birštono gimnazijoje svečiavosi Alytaus teatro aktoriai, kurie atvežė diskusijų spektaklį “pX| prieš kryžkelę“. 

Spektaklyje dalyvavo   7-8 ir I klasės mokiniai.

    Tai interaktyvus spektaklis, pastatytas Augusto Boalio sukurtu  Forumo principu, kviečiančiu pačius žiūrovus įsitraukti į jų problemų sprendimus, aktyviai išsakant savo nuomonę ir poziciją.

     Šauni aktorių komanda nepaprastai lengvai bendravo ir valdė auditoriją, mokinių kalba kalbėjo apie jų problemas.  Įvairūs etiudai vaizdavo skirtingas situacijas, su kuriomis mokiniai susiduria kasdieniniame gyvenime: patyčios, nepakantumas kito nuomonei, tolerancijos stoka.  Mokiniai  mokėsi įvardinti problemą, išsakyti savo nuomonę, ją argumentuoti, siūlė galimus problemų sprendimo būdus. Aktyviausieji mokiniai turėjo galimybę vaidinti kartu su aktoriais, pakeisti pagrindinį veikėją ir situaciją.

Socialinė pedagogė  Rasa Stravinskienė

Posted by Birštono gimnazija on Thursday, November 9, 2017