Profesoriaus L. Mažylio pamoka skirta Vasario 16 – ajai paminėti Birštono gimnazijos bendruomenei

     

          Vasario 12 d. I – IV gimnazijos klasių mokiniai turėjo unikalią progą iš pirmųjų lūpų išgirsti apie Vasario 16 – osios Akto formas ir turinį. Šia tema kalbėjo profesorius Liudas Mažylis – Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, chemijos mokslų daktaras, vadybos ir administravimo mokslų daktaras, apdovanotas Lietuvos pažangos premija ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos diplomatiniame archyve profesorius Liudas Mažylis surado Lietuvos Tarybos nutarimą dėl Nepriklausomybės paskelbimo rankraščio originalą lietuvių ir vokiečių kalbomis. Profesorius pristatė savo asmeninėje kolekcijoje saugomas Vasario 16 – osios Akto „formas“ surinktas iš skirtingų pasaulio vietų. Tarp jų – faksmiles, publikacijas laikraščiuose Vilniuje, Kaune, Berlyne, Vienoje ir kt. Visų klausytojų dėmesį atkreipė į tai, kad spaudoje ir visur kitur dažniausiai matome lyg ir tą patį Nutarimą, bet jo forma ne vienintelė. Nepriklausomybės idėja nuo to nesikeičia, bet įdomu pasekti, kaip pats Dokumentas buvo pateikiamas. Pagaliau laisvos ir nepriklausomos valstybės idėja tapo įkūnyta Vasario 16 – osios Akte. Paradoksas, bet žodžio „LAISVĖ“ dokumente nėra. Tačiau iš tikrųjų tas dokumentas yra apie laisvę, apie tautos orumą ir pasitikėjimą, kad savo reikalus galime spręsti patys. Apibendrindamas profesorius Liudas Mažylis priminė, kad Lietuva bei lietuviai visame pasaulyje Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną mini jau 103 – ąjį kartą. Ir nors pastarąjį šimtmetį netrūko įvairiausių iššūkių, Vasario 16 – osios idėja visuomet vedė į priekį.

          SU VASARIO 16 – OSIOS ŠVENTE!  SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Istorijos mokytojos Asta Lasatienė, Daiva Jonykaitė – Snapaitienė