Projektas „Lytiškumo akademija“ Birštono savivaldybėje

     

        Birštono gimnazija siekdama įgyvendinti Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, kurią patvirtino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kartu su specialistais – lektoriais iš organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ dalyvavo projekte „Lytiškumo akademija“.

       2021 m. balandžio 7 d. (tėvams) ir 2021 m. balandžio 9 d. (pedagogams ir kitiems specialistams, dirbantiems su jaunimu) vyko du nuotoliniai seminarai „Kaip kalbėti(s) apie lytiškumą su paaugliais“. Abiejuose seminaruose dalyvavo 96 tėvai, pedagogai ir kiti specialistai. Seminarų tikslas buvo suteikti žinių, kaip kalbėtis apie lytiškumą su paaugliais, išsiaiškinti, kokios temos gali būti nepatogios ir kaip tai spręsti, kaip pateikti informaciją, kokios temos yra aktualios, svarbios. Dalyviai pripažino, kad šios temos ne visada patogios jiems patiems, todėl lektorės dėstoma medžiaga, pastebėjimai, atsakymai į klausimus leido labiau „prisijaukinti“ lytiškumo temą.

 

       2021 m. balandžio – gegužės mėn. Birštono gimnazijos 7-III kl. mokiniams vyko užsiėmimai apie lytiškumą. Viso buvo įvykdyta 16 užsiėmimų su mokinių grupėmis, dalyvavo apie 164 mokiniai.

         Profesionalūs lektoriai, pasirinkę jaunimui patrauklią užsiėmimo formą, kvietė mokinius diskusijai apie vyraujančius lyčių stereotipus, vaidmenis šeimoje, sveikus ir toksiškus santykius, apie internete tykančius pavojus ir pan.. Atvirai ir jaukiai buvo aptartos ir labiau jautrios temos – tai santykis su savimi ir aplinkiniais, (ne)saugus bendravimas internete, pirmieji lytiniai santykiai, lytiniu keliu plintančių ligų pavojai, nepageidautinas nėštumas ir kt.

          Paskutinė projekto veikla 2021 m. gegužės 26 d. – tinklalaidės „Jaukiai apie lytiškumą“ įrašymas. Dalyvavo organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ mokymų vadovė, žmogaus teisių edukatorė Lina Januškevičiūtė, Birštono gimnazijos pavaduotoja A. Ferevičienė, MP prezidentė E. Treigytė, MP viceprezidentė K. Lodaitė ir visuomenės sveikatos specialistė I. Mieliauskaitė. Diskusiją moderavo jaunimo reikalų koordinatorius – D. Slavinskas. Diskusijos metu buvo aptarta, kaip lytiškumas skiriasi miestuose ir miesteliuose, kokie lytiškumo ugdymo iššūkiai ir sunkumai, kokie klausimai kyla mokiniams, kaip lytiškumo ugdymas vyksta užsienyje, kokias klaidas daro jaunimas, kokios temos, susijusios su lytiškumu, yra jautriausios jaunimui, kaip efektyvų lytiškumo ugdymą įsivaizduojame savo mieste, Lietuvoje ir kt. Tinklalaidės įrašas bus paviešintas Birštono savivaldybės tinklapyje, Birštono Jaunimas puslapyje (Facebook).

            Džiaugiamės, jog turėjome galimybę su Birštono bendruomene dalyvauti projekte „Lytiškumo akademija“ ir dėkojame organizacijos „Įvairovės ir edukacijos namai“ komandai, kurios dėka yra didinamas visuomenės suvokimas apie lytiškumo ugdymo turinį bei jo užtikrinimo svarbą, yra plečiamos specialistų žinios apie reprodukcines teises bei skatinamos aktyvios diskusijos apie lytiškumo ugdymą kaip patyčių, smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį. Dėkojame aktyviai Birštono gimnazijos bendruomenei – mokiniams, auklėtojams, dalykų mokytojams, administracijai, tėvams/ globėjams, specialistams, dirbantiems su jaunimu, bei Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui už pagalbą įgyvendinant veiklas.

Visuomenės sveikatos specialistė Ingrida Mieliauskaitė