Projektas

 

 

 

BIRŠTONO GIMNAZIJOJE ĮGYVENDINAMAS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTAS

             Birštono savivaldybės administracija įgyvendina regioninį projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Birštono gimnazijoje“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

          Projekto tikslas – didinti Birštono gimnazijos veiklos efektyvumą bei gerinti ugdymo kokybę, pasitelkiant pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą Birštono savivaldybėje, skiriant dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant edukacines erdves švietimo reikmėms, didelį dėmesį skiriant ugdymo aplinkai.

         Įgyvendinant projekto veiklas, numatoma suremontuoti ir atnaujinti Birštono gimnazijos aktų salę bei jos prieigas, sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves. Aktų salėje ir prie jos esančiose patalpose bus atliktas paprastasis remontas, pertvarkyti erdviniai ir technologiniai sprendiniai, įrengta multimedijos vaizdo ir garso sistema, sceninio apšvietimo įranga, įsigyti mobilių baldų komplektai. Aktų salės prieigos bus modernizuotos, sukurtos multifunkcinės-edukacinės erdvės, skirtos mokinių edukacijai, saviugdai ir poilsiui.

         Projekto vertė – 176.779,40 Eur, iš kurių 150.262,48 Eur sudarys ES Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 13.258,46 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 13.258,46 Eur – Birštono savivaldybės biudžeto lėšos.

        Įgyvendinus projektą bus pagerinta ugdymo (si) paslaugų kokybė apie 500 gimnazijos mokinių. Birštono gimnazijos aktų salė bus modernizuota ir pritaikyta įvairesnėms veikloms, o prie jos esančiose patalpose bus įrengtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės, poilsio erdvės, skirtos mokiniams, padėsiančios siekti mokinių ugdymosi kokybės gerinimo Birštono gimnazijoje.

            Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2019 m.

 

Birštono savivaldybės administracija
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija