Darbuotojai

  1. Algimantas Budreckis, lengvojo automobilio vairuotojas
  2. Janė Čepienė, vyriausioji buhalterė
  3. Janutė Čepulinskienė, valytoja
  4. Antanas Jakimonis, kompiuterinių tinklų administratorius
  5. Ieva Jonuškienė, bibliotekininkė
  6. Artūras Kučinskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
  7. Audrius Kulbušauskas, mokyklinio autobuso vairuotojas
  8. Jūratė Laukevičienė, vyr. buhalterė
  9. Algirdas Leonavičius, santechnikas
  10. Jurgis Leonavičius, kiemsargis
  11. Danguolė Lukauskienė, valytoja
  12. Danguolė Mikailienė, valytoja
  13. Rasa Mikaitienė, valytoja
  14. Rima Pašukevičienė, valytoja
  15. Dalytė Stadulienė, valytoja
  16. Irena Strankauskienė, valytoja
  17. Arūnas Šarakojis, mokyklinio autobuso vairuotojas
  18. Jonas Šiugždinis, mokyklinio autobuso vairuotojas
  19. Rasa Targonskienė, valytoja
  20. Valė Turčinavičienė, budėtoja – administratorė
  21. Danutė Urbanavičiūtė, valytoja
  22. Antanas Valatka, stalius
  23. Daiva Valatkienė, raštvedė
  24. Vanda Židanavičienė, valytoja.
  25. Virginija Černevičienė, rašvedė