Darbuotojai

Vardas, pavardė Pareigos
Aušra Morkvėnienė Raštvedė
Mindaugas Židanavičius Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Janė Čepienė Vyriausioji buhalterė
Jūratė Laukevičienė Vyresnioji buhalterė
Marytė Raiskienė Valytoja
Danguolė Lukauskienė Valytoja
Jurgis Leonavičius Kiemsargis
Antanas Valatka Stalius
Janutė Čepulinskienė Valytoja
Algimantas Budreckis Vairuotojas
Jonas Šiugždinis Vairuotojas
Vanda Židanavičienė Valytoja
Rasa Targonskienė Valytoja
Irena Strankauskienė Valytoja
Dalia Gabrilevičienė Rūbininkė
Antanas Jakimonis Kompiuterinių tinklų administratorius
Virginija Černevičienė Kopijuotoja
Rimas Jonas Balkevičius Santechnikas
Arūnas Šarakojis Vairuotojas
Audrius Kulbušauskas Vairuotojas
Danguolė Mikailienė Valytoja
Rasa Mikailienė Valytoja
Danutė Urbanavičiūtė Valytoja
Donata Martikaitienė Valytoja
Valė Turčinavičienė Budėtoja
Ieva Jonuškienė Bibliotekininkė
Rima Pašukevičienė (nepagrindinė darbovietė) Valytoja