Gimnazijos taryba

Birštono gimnazijos tarybos nariai:

Gimnazijos mokytojai:
Asta Lasatienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Vaida Vasiljevė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Vidutė Berteškienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Algis Guobys, technologijų mokytojas metodininkas;
Asta Simanaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Gimnazijos mokinių tėvai:
Laura Makštutienė;
Loreta Šiugždinienė;
Solveiga Pempė;
Mardosienė Milda;
Irmantas Adamonis.

Gimnazijos mokiniai:
Aistė Justinavičiūtė, IIb klasės mokinė;
Erika Lyberytė, IIIa klasės mokinė;
Emilija Treigytė, IIIa klasės mokinė;
Urtė Lakavičiūtė, IIIa klasės mokinė;
Karolina Lodaitė, IVa klasės mokinė.

                                                          Direktorius Alvydas Urbanavičius