Metodinė taryba

Birštono gimnazijos metodinė taryba 2022-2023 m.m.

  1. Asta Lasatienė– metodinės tarybos pirmininkė;
  2. Danguolė Kederienė– direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti vadovė;
  3. Vytautė Kurtovienė– lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė;
  4. Danutė Šukevičienė– gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  5. Nijolė Jakimonienė– tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Vidas Kapačinskas– dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros ir psichologijos metodinės grupės pirmininkas;
  7. Kristina Krušnauskienė– užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
  8. Jūratė Aukščiūninė– pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
  9. Vida Kaminskienė– informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė;
  10. Vytautė Kurtovienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2022-2023 m.m.

Metodinių grupių ir specialistų veiklos planai 2022-2023 m.m.

Naudinga informacija

Šiuolaikines pamokos vadyba 

 Programų, kurių pagalba galima įdomiai ir kūrybingai vesti pamokas, internetiniai adresai,:

1. https://www.youtube.com/watchv=vpsPZwShEso&list=PLpFdJN8YO2kqy5CnJZRo8RwRoZk7LTjPS  -Video apie Eduka klasę

2. https://create.kahoot.it/create#/new/quiz/description  – Prisijungimas prie KAHOOT programėlės

     https://kahoot.it/#/

     http://www.iklase.lt/kahoot/ -aprašymas

3. https://www.studystack.com/ – testai

4. http://flippity.net/ – testai , kryžiažodžiaiiai, ruletė ir kt.

5. https://jeopardylabs.com/account/login/ – Viktorinų kūrimui

6. http://testai.tinklas.lt/