Mokytojai

Eil. Nr. Mokytojas Dalyko kvalifikacija
1. Regina Aleksandravičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2. Jūratė Aukščiūnienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3. Virginija Bankauskienė Choreografijos mokytoja metodininkė
4. Vidutė Berteškienė Chemijos mokytoja metodininkė
5. Rūta Bielevičienė Matematikos vyresnioji mokytoja
6. Marytė Chadakauskienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
7. Daiva Dabrišienė Geografijos mokytoja metodininkė
8. Kazimieras Drižilauskas Etikos mokytojas metodininkas, dramos mokytojas ekspertas
9. Asta Ferevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,  II vadybinė kategorija
10. Aldrona Grinienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
11. Algis Guobys Technologijų mokytojas metodininkas
12. Nijolė Jakimonienė Matematikos mokytoja metodininkė
13. Loreta Janulevičienė Matematikos mokytoja metodininkė
14. Daiva Jonykaitė-Snapaitienė Istorijos mokytoja metodininkė
15. Kristina Krušnauskienė Anglų kalbos mokytoja
16. Arnoldas Juozaitis Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 17. Kristina Justinavičienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
18. Vida Kaminskienė Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
19. Vidas Kapačinskas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
20. Danguolė Kederienė Fizikos mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
21. Rasa Stravinskienė Socialinė pedagogė
22. Emma Valūnienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
23. Laima Kučiauskienė Dailės mokytoja metodininkė
24. Roma Malinauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
25. Veda Martinaitienė Technologijų mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
26. Gražina Marčiulaitienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
27. Nomeda Kopcikienė Logopedė, specialioji pedagogė
28. Iveta Montvydienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
29. Danutė Morkūnienė Biologijos mokytoja metodininkė
30. Romualda Padvelskienė Matematikos mokytoja metodininkė
31. Laimutė Puskunigienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
32. Toliama Ragienė Muzikos mokytoja metodininkė
33. Asta Simanaitienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
34. Laima Pyragienė Geografijos vyresnioji mokytoja 
35. Ilona Rukaitė Anglų kalbos mokytoja
36. Roma Ruočkienė Muzikos mokytoja ekspertė
37. Onutė Silevičienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
38. Birutė Sinkevičienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
39. Vilma Skiauterienė Lietuvių kalbos vyresnioji  mokytoja
40. Vilma Augustavičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
41. Audronė Šidiškienė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
42. Danutė Šukevičienė Fizikos mokytoja metodininkė
43. Virginija Urbanavičienė Pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė
44. Alvydas Urbanavičius Matematikos mokytojas metodininkas, I vadybinė kategorija
45. Antanas Kisielius Anglų kalbos mokytojas metodininkas
46. Jolanta Veterienė Psichologė metodininkė
47. Rūta Vileikienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė
48. Romas Vilkauskas Tikybos mokytojas
49. Daina Vyšniauskienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
50. Asta Lasatienė Istorijos vyresnioji mokytoja