Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė  
 
1.        Kęstutis Bunevičius Lietuvių kalbos mokytojas  
2.        Vytautė Kurtovienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
3.        Daina Vyšniauskienė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  
4.        Iveta Montvydienė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  
5.        Nijolė Jakimonienė Matematikos mokytoja metodininkė  
6.        Romualda Padvelskienė Matematikos mokytoja metodininkė  
7.        Loreta Janulevičienė Matematikos mokytoja metodininkė  
8.        Aldona Ūsienė Matematikos  mokytoja metodininkė  
9.        Vida Vrubliauskienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė  
10.    Birutė Sinkevčienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė  
11.    Kristina Justinavičienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė  
12.    Ilona Rukaitė Anglų kalbos vyr. mokytoja  
13.    Kristina Krušnauskienė Anglų kalbos mokytoja  
14.    Emma Valūnienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė, rusų k. vyr. mokytoja  
15.    Veda Martinaitienė Rusų k. vyr.  mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė  
16.    Algis Guobys Technologijų mokytojas metodininkas  
17.    Daiva Jonykaitė-Snapaitienė Istorijos mokytoja metodininkė  
18.    Asta Lasatienė Istorijos mokytoja metodininkė  
19.    Daiva Dabrišienė Geografijos mokytoja metodininkė  
20.    Laima Pyragienė Geografijos vyr. mokytoja  
21.    Danutė Morkūnienė Biologijos mokytoja metodininkė  
22.    Vidutė Berteškienė Chemijos mokytoja metodininkė  
23.    Danutė Šukevičienė Fizikos mokytoja metodininkė  
24.    Danguolė Kederienė Fizikos mokytoja metodininkė  
25.    Laima Kučiauskienė Dailės mokytoja metodininkė  
26.    Virginija Urbanavičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė  
27.    Jolita Simonaitytė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja  
28.    Roma Malinauskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė  
29.    Asta Simanaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė  
30.    Evelina Navikauskaitė Pradinių klasių mokytoja  
31.    Jūratė Aukščiūnienė Pradinių klasių vyr. mokytoja  
32.    Vaida Vasiljevė Pradinių klasių vyr. mokytoja  
33.    Vilmutė Žiobienė Pradinių klasių vyr. mokytoja  
34.    Vilma Augustavičienė Pradinių klasių mokytoja   
35.    Kazimieras Drižilauskas Etikos mokytojas metodininkas, Teatro meno mokytojas ekspertas  
36.    Jolanta Veterienė Etikos vyr. mokytoja, psichologijos mokytoja metodininkė  
37.    Asta Ferevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė  
38.    Vida Kaminskienė Informacinių technologijų vyr. mokytoja  
39.    Alvydas Urbanavičius Ekonomikos mokytojas metodininkas  
40.    Vidas Kapačinskas Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  
41.    Arnoldas Juozaitis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  
42.    Audronė Šidiškienė Fizinio ugdymo vyr. mokytoja  
43. Roma Ruočkienė Muzikos mokytoja ekspertė  
44. Toliama Ragienė Muzikos mokytoja metodininkė  
45. Romas Vilkauskas Tikybos mokytojas  
46.  Evelina Tamošiūnienė Fizinio ugdymo mokytoja