Vaiko gerovės komisija

 

VGK informacija dėl mokinio vertinimo, t.y. specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo:

1. reikalingi dokumentai, kreipiantis į VGK :
         2 priedas-2, mokytojui -kai kreipiasi dėl mokinio sunkumu
         4 priedas, sutikimas vgk
2. mokytojas, gavęs tėvų sutikimą ir užpildęs anketą, kreipiasi į VGK dėl tolimesnio mokinio vertinimo (specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo).


  Susijęs vaizdas

 

 

 

VGK (Vaiko gerovės komisija)

Jolanta Veterienė – VGK pirmininkė, psichologė
Jūratė Aukščiūnienė, mokytoja
Algis Guobys, mokytojas
Asta Ferevičienė, direktoriaus pavaduotoja
Loreta Janulevičienė, mokytoja
Danguolė Kederienė, direktoriaus pavaduotoja
Birutė Sinkevičienė, mokytoja
Nomeda Kopcikienė, specialioji pedagogė
Veda Martinaitienė, mokytoja
Ingrida Mieliauskaitė, sveikatos priežiūros specialistė
Rasa Stravinskienė, socialinė pedagogė