Su tėveliais aptarėme pirmokų džiaugsmus ir rūpesčius

     2018-12-05 Birštono gimnazijoje vyko Tėvų diena. Be to, buvo organizuojami tėvų susirinkimai penktokų ir pirmokų adaptacijai aptarti.
 
     Pirmokų adaptacijos aptarime dalyvavo gausus būrys tėvelių. Su bendromis pastabomis, siūlymais, kaip padėti vaikams, į ką atkreipti dėmesį, tėvus supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė. Mokyklos psichologė J.Veterienė pristatė anketos tėveliams apibendrinimą. Spec. pedagogė N.Kopcikienė kalbėjo apie skaitymo sutrikimus ir kaip padėti vaikui juos greičiau įveikti. Ji taip pat pademonstravo keletą praktinių priemonių, žaidimų šiai problemai spręsti.
      Po susirinkimo tėveliai bendravo su mokytojomis individualiai.
      Dėkojame visiems dalyvavusiems ir tikimės glaudaus, prasmingo bendradarbiavimo.
Dir. pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė