Svarbi informacija

Kadangi vykdome mišrųjį ugdymą,  birželio 8– 10 d.d. į mokyklą kontaktiniam mokymui sugrįžta I- III klasių mokiniai.  5-8 klasės mokosi nuotoliniu būdu.

Primename, kad karantino sąlygomis būtina laikytis saugaus atstumo, kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos  sąlygų.

Tegul sugrįžimas būna džiaugsmingas, saugus ir sveikas.