Svarbi informacija


  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  keičiasi ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Pavasario atostogos skelbiamos
                                   nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

                     Sveikų ir saugių atostogų!

   Apie tolimesnius priimtus sprendimus informuosime internetiniame puslapyje, FB paskyroje, elektroniniame dienyne TAMO.

Informacija LRV ir SMM puslapiuose:
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso