Sveikiname

VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – NOMINANTAI


Rūta Vileikienė, Birštono gimnazijos mokytoja–ekspertė

Anglų kalbos mokytoja-ekspertė Rūta Vileikienė Birštono gimnazijoje dirba nuo 1976 metų. Tai – pirma ir vienintelė jos darbovietė. Mokytoja yra puiki savo dėstomo dalyko žinovė. Ji buvo viena iš pirmųjų respublikos mokytojų, laimėjusi Britų tarybos rengtą konkursą dalyvauti ilgalaikiuose anglų kalbos kursuose Jungtinėje Karalystėje, kur tiesiogiai pažino naujausius anglų kalbos mokymo metodus bei kalbos tendencijas. Įgytomis žiniomis mokytoja dalinosi su rajono, respublikos bei kitų šalių pedagogais daugybėje seminarų ir konferencijų. Ji dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos bei Britų tarybos projekte, kuriant valstybinio anglų kalbos egzamino struktūrą, užduočių banką. Daug metų mokytoja-ekspertė dirbo valstybinio anglų kalbos egzamino vyr. vertintoja bei konsultante. Ji yra ir trijų anglų kalbos mokomųjų leidinių, aprobuotų Švietimo ir mokslo ministerijos, bendraautorė. 2011 metais Rūta Vileikienė pelnė „Metų mokytojos“ nominaciją, ne kartą ji buvo apdovanota Švietimo ir Mokslo ministerijos, Birštono savivaldybės bei Birštono gimnazijos padėkos raštais už nuoširdų ir profesionalų darbą.
Mokytojos Rūtos Vileikienės pamokos yra inovatyvios, kūrybingos, ji drąsiai ir tikslingai naudoja skaitmenines priemones, jos mokiniai sėkmingai laiko valstybinius anglų kalbos brandos egzaminus. Išlaikymo procentas labai aukštas, dažnai vainikuojamas „šimtukais“.
Mokytoja nuolat motyvuoja, skatina mokinius dalyvauti olimpiadose, įvairiuose konkursuose, projektuose, tarptautiniuose renginiuose. Jos ugdytiniai dažnai tampa olimpiadų, viešosios kalbos, vertimų bei Kalbų Kengūros konkursų laureatais. Rūta Vileikienė sėkmingai koordinavo gimnazijos daugiašalį tarptautinį Erasmus+ projektą ,,Totalitarizmas Europoje“.
Puikių rezultatų pavyko pasiekti ugdant gabius mokinius. Septyni mokiniai laimėjo tarptautinius konkursus ir galimybę mokytis JAV bei Jungtinės Karalystės mokyklose ir koledžuose.Ne viena dešimtis buvusių mokinių studijavo ir studijuoja užsienio universitetuose.
Mokytoja Rūta Vileikienė visą savo darbinę veiklą sieja su Birštono gimnazija, yra mokyklos ir Birštono miesto patriotė, gerbiama kolegų, tėvų ir mokinių. Būdama aktyvi mokyklos bendruomenės nare, ji skatina ir savo mokinius būti aktyviems, kūrybingiems bei kritiškai mąstančiomis asmenybėmis, kurioms įdomu, kas vyksta pasaulyje, šalyje ir jų bendruomenėje.

VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – NOMINANTAI