Sveikiname:

 3a klasės mokinę Gabiją Valiūtę ir
4b klasės mokinį Libertą Kuliešą

dalyvavusius ir geriausiai atlikusius užduotis tarp Birštono gimnazijos bendraklasių nacionaliniame ŠMM ir NEC organizuotame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse.

 8b klasės mokinį Nojų Šimkevičių,
Ib klasės mokinį Justą Jakubsevičių,
Ib klasės mokines Godą Bankovskaitę ir Gabiją Meškauskaitę

dalyvavusius ir geriausiai atlikusius užduotis tarp Birštono gimnazijos bendraklasių nacionaliniame ŠMM ir NEC organizuotame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse.