Sveikiname su Motinos diena

Širdis lyg saulė, šildanti ir teikianti ramybę
Rūpesčių naktys, dienos, kai esi tokia stipri:
Vaikai ieškos atsakymų tavo veide.
Kokie dėkingi esame už viską tau, mamyte.
Už tai, kad laimini, kad esam visad laukiami,
Kad galim grįžt ir apkabint tave.
Už mūsų kelią, kurį meile nušvieti kas rytą…
                                                          (Asta Ferevičienė)

Mielos mamos, būkit palaimintos, laimingos ir apsuptos savo artimųjų!