Formalusis švietimas

Formalusis švietimas

Gimnazijoje vykdomos programos
 pradinio ugdymo programa;
 pagrindinio ugdymo programa;
 vidurinio ugdymo programa;
 individualizuota pradinio ugdymo programa;
 individualizuota pagrindinio ugdymo programa;
 socialinių įgūdžių ugdymo programa;
 pasirenkamojo neformaliojo švietimo programa;

 

 

Birštono gimnazijos BUP 2022-2023

Dėl 2022–2023 mokslo metų birštono gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų derinimo

 

*****

2020-2021 m.m. Birštono gimnazijos pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

*****

2019-2020 m.m. Birštono gomnazios pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas

2019-2020 m.m. Birštono gimnazijos pradinio ugdymo programos  bendrasis ugdymo planas

    *****

2018-2019 m.m. Birštono gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas
2018-2019 m. m. Birštono gimnazijos pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas