Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;
Ugdymo proceso trukmė
1–4 klasių mokiniams – 175,
5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185,
III gimnazijos klasės mokiniams – 180,
IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų;