Vasario 16-ąją pasitinkant

Paklausiau aš Žmogaus, kada jisai stiprus, laimingas?
Atsakė man – tuomet, kai kojomis tvirtai į savo žemę remias,
Kai gali drąsiai siekt svajonių, šypsotis naujam rytui.
Kalba, tėvų namai, šalis gimta, kuriai jis jaučias reikalingas…
Tos dainos, papročiai ir drąsūs žygiai, iš kurių stiprybės semias!
Ir jausmas tas, kad tau kiekvienos durys čia plačiai atidarytos!

       Vasario 16-oji. Šiemet ji kitokia, apribota karantino suvaržymų, tačiau visa širdimi jaučiu nuostabią Birštono gimnazijos mokinių, Birštono savivaldybės, mokytojų, socialinių partnerių ir tėvelių bendrystę. Vasario 12 d. mokiniai ir mokytojai išklausė virtualaus Birštono savivaldybės merės N. Dirginčienės sveikinimo artėjančios šventės proga, kurio metu ji kvietė nepamiršti mūsų istorijos, valstybinių švenčių, jas švęsti šeimose ir mūsų bendruomenėse, kurti Lietuvos ir Birštono šiandieną savo prasmingais darbais. Birštono gimnazijos Teams paskyros  erdvėje, kurią paskyrėme artėjančiai valstybinei šventei, galime surasti tiek daug puikių nuoširdžių darbų, kuriuos atliko įvairių klasių mokiniai, padedami tėvelių, mokytojų. Džiaugiamės šauniomis mokytojų ir mokinių iniciatyvomis.

       I-IV kl. gimnazistai vasario 12 d. istorijos mokytojų D. Snapaitienės ir A. Lasatienės  pastangomis susitiko su Europos Parlamento nariu, Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politikos ir visuomenės veikėju L. Mažyliu ir klausėsi labai įdomios ir prasmingos paskaitos „Vasario 16-osios akto beieškant“.

        Mažieji 1-4 klasių mokinukai dalyvavo IV klasių mokinių paruoštoje paskaitėlėje „Diena, kai gimė laisvė“. Jos metu pradinukai taip pat išbandė jėgas edukaciniame žaidime, kurį jiems paruošė organizatoriai, padedami savo istorijos mokytojų.
          Mokinių darbai:

      Visi gimnazijos mokiniai galėjo dalyvauti A. Lasatienės ir D. Snapaitienės vadovaujamose kūrybinėse dirbtuvėlėse, pavadintose tuo pačiu vardu, kaip ir mažųjų paskaita, „Diena, kai gimė laisvė“. Jie rinkosi užduotis: miniatiūras, sveikinimus Lietuvai, istorinius kryžiažodžius ir pan. Darbus  siuntė mokytojams, įdomiausius talpinome projekto erdvėje, gimnazijos svetainėje. Istorijos mokytojoms talkino pradinių klasių mokytojos. Džiaugiamės, kad dėl karantino nenutrūko ryšiai su socialiniais partneriais.
           Mokinių darbai:

       5-8 klasių mokiniams vasario 12 dieną virtualioje erdvėje  vyko pamoka – susitikimas su Birštono krašto muziejaus atstovais tema ”Birštonas tarpukariu”, ją inicijavo taip pat istorijos mokytojos.
     Technologijų mokytojai A. Guobys ir V. Martinaitienė, fizinio ugdymo mokytojas A. Juozaitis bei dailės mokytoja L. Kučiauskienė ir IT mokytoja V. Kaminskienė  5-8 klasių mokiniams organizavo integruotą projektą „Gražiausios mūsų spalvos – tau, Tėvyne!”. Technologijų nuotolinių pamokų metu vaikai gamino gėles ir meniškus užrašus, dailės pamokose aiškinosi apie Lietuvos simboliką, piešė gediminaičių stulpus, savivaldybių herbus, vytį.  Fizinio ugdymo pamokose išmėgino tautinę simboliką sniege. Visus atliktus darbus mokiniai fotografavo, filmavo ir siuntė mokytojams. Mokytoja V. Kaminskienė juos sujungė į gražų nuotaikingą filmuką, kuris patalpintas gimnazijos svetainėje, bei TEAMS erdvėje. Be to, mokytojai A. Guobys ir L. Kučiauskienė nepaliko liūdėti ištuštėjusios mokyklos: jos langus ir fojė papuošė šventei.

      Vasario 9 d. matematikos mokytojos L. Janulevičienė ir N. Jakimonienė septintokams vedė pamoką „Lietuvos vėliavos spalvų žaismas geometriniuose ornamentuose“. Ši pamoka – taip pat puikus tarpdalykinės integracijos pavyzdys: mokiniai apjungė matematines, istorines, dailės ir tautodailės žinias, kurdami geometrinius ornamentus. Galutinis darbo produktas – pateiktis, kurioje sudėti mokinių darbai. Ją rasti galime mokyklos svetainėje ir gimnazijos TEAMS paskyros  projekto, skirto vasario 16-ajai paminėti, erdvėje.

Lietuvos vėliavos spalvos ornamentuose. 7a ir 7b klasės

     Lietuvių kalbos mokytojos I. Montvydienė  ir D. Vyšniauskienė su 7, 8 ir I klasių mokiniais kūrė miniatiūras „Tautinės vėliavos spalvų reikšmė“.  Įdomiausi darbai atrinkti ir talpinami projekto erdvėje bei gimnazijos svetainėje. Mokytojos džiaugiasi atsakingu, brandžiu vaikų požiūriu, kuris yra toks pat, kaip ir mūsų, suaugusiųjų. Mokiniai net paminėjo, kad prireikus ginti tėvynę, jie taip ir padarytų.
Ką man reiškia Lietuvos trispalvės spalvos

      Birštono gimnazijos mokinių parlamentas, vadovaujamas Ia klasės gimnazistės E. Treigytės paruošė protmūšį “Jaunasis istorikas”, skirtą 5-8 kl. mokiniams, kuris vyko vasario 12 d. 15:30 val. projekto erdvėje. Mokiniai patys ruošė klausimus, formavo komandas. Labai džiaugiuosi šia MP iniciatyva.

      Birštono gimnazijos administracijos vardu dėkoju visiems mokytojams, kurie inicijavo, vykdė projekto veiklas, dirbo su mokiniais, vertino jų darbus, tvarkė informaciją, ją viešino ir pan. Dėkojame visiems mokiniams, kurie įsijungė į projekto veiklą ir atliko daug nuostabių, nuoširdžių darbų, tėveliams, kurie neliko abejingi:  filmavo savo vaikus, patarė ir talkino ruošiant ir siunčiant darbus, Birštono krašto muziejaus atstovams ir profesoriui L. Mažyliui už įdomias ir prasmingas paskaitas mokiniams. Ačiū visiems už supratingumą, geranoriškumą, buvimą kartu, kūrybiškumą ir palaikymą.  Linkime gražios ir prasmingos Vasario-16-osios!

Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
projektinės veiklos koordinatorė A. Ferevičienė