Veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2022/2023 m.m.:

A. Ferevičienė – grupės pirmininkė
A. Lasatienė
L. Janulevičienė
R. Stravinskienė
A. Guobys
R. Vilkauskas
I. Montvydienė
V. Vasiljevė
V. Žiobienė

2022-2023 m.,m. veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės planas
Klasių vidurkių analizė

*******

2020-2021 m.,m. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas

*******

2019-2020 m.m. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas