Kontaktai


Alvydas Urbanavičius
Direktorius
El. paštas:  alvydasurb@gmail.com
Tel.:  8 319 65 701
Mob. tel. : +370 687 85 115

 


Danguolė Kederienė
Dir. pavaduotoja ugdymui
El. paštas:  danguoleked@gmail.com
Tel.: 8 319 65 703
 


Asta Ferevičienė
Dir. pavaduotoja ugdymui
El. paštas: asta.ferev@gmail.com
Tel.:  8 319 65 703
 


Artūras Kučinskas
Pavaduotojas ūkio reikalams
El. paštas:  birstonogimnazija@gmail.com
Tel.:  8 319 65 702


Jolanta Veterienė
Psichologė
El. paštas:  veteriene@gmail.com
Tel.: 8 319 65 702
 


Rasa Stravinskienė
Socialinė pedagogė
El. paštas:  rasves@gmail.com
Tel.:  8 319 65 702


Janė Čepienė
Vyresnioji buhalterė
El. paštas:  birstgimbuh@gmail.com
Tel.: 8 319 65 704
 


Jūratė Laukevičienė
Vyresnioji buhalterė
El. paštas:  birstgimbuh@gmail.com
Tel.: 8 319 65 704


Daiva Valatkienė
Raštinės vedėja
El. paštas:  birstonogimnazija@gmail.com
Tel.: 8 319 65 702


 Vida Kaminskienė
Svetainės administratorė
El. paštas:  itvkam@yahoo.com
Tel.: 8 319 65 702