Kontaktai


Alvydas Urbanavičius
Direktorius
alvydasurb@gmail.com
8 319 65 701


Danguolė Kederienė
Dir. pavaduotoja ugdymui
danguoleked@gmail.com
8 319 65 703
 


Asta Ferevičienė
Dir. pavaduotoja ugdymui
asta.ferev@gmail.com
8 319 65 703
 


Mindaugas Židanavičius
Pavaduotojas ūkio reikalams
gimnazija@birstonas.lt
8 319 65 702


Jolanta Veterienė
Psichologė
veteriene@gmail.com
8 319 65 702
 


Rasa Stravinskienė
Socialinė pedagogė
rasves@gmail.com
8 319 65 702


Janė Čepienė
Vyresnioji buhalterė
birstgimbuh@gmail.com
8 319 65 704
 


Jūratė Laukevičienė
Vyresnioji buhalterė
birstgimbuh@gmail.com
8 319 65 704


Aušra Morkvėnienė
Raštinės vedėja
birstgim@gmail.com
8 319 65 702


 Vida Kaminskienė
Svetainės administratorė
itvkam@yahoo.com
8 319 65 702