Gimnazijos komanda „signatarės“ – viktorinoje LR seime

2018m. gruodžio 5d. gimnazijos IIb klasės mokinės dalyvavo Lietuvos gimnazijų II – IV klasių mokinių viktorinoje “Vieni iš daugelio: 1918m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. Sveikinam Birštono gimnazijos komandą: Radvilavičiūtę Emiliją, Bankovskaitę Godą, Dulskaitę Brigitą, Gudauskaitę Pauliną, Liepaitę Rugilę.

Istorijos mokytoja Daiva Jonykaitė – Snapaitienė


 

Konkursas- paroda „Žiemos puokštė“

     Gruodžio 6 d. Kauno miškų aplinkos ir inžinerijos kolegijoje vyko respublikinė floristinių darbų paroda- konkursas „ŽIEMOS PUOKŠTĖ“. Jo tikslas populiarinti floristikos meną, padėti atsiskleisti moksleivių kūrybiškumui, saviraiškai, mokyti pagarbos aplinkai. Konkurse dalyvavę 200 mokinių pateikė kalėdinius žaisliukus  (A grupė- 5-8 kl.) bei  kalėdinius vainikus (B grupė 9-12 kl.).

       Konkurse dalyvavusių mokinių užduotis buvo iš gamtinės medžiagos sukurti kalėdinį žaisliuką eglutei puošti ,,Šviesk, Kalėdų žvaigžde!“  bei kalėdinį vainiką, skirtą stalo dekorui tema ,,Atėjo šventė į namus“.

      Sveikiname Birštono gimnazijos Ia klasės mokinę Pauliną Padelskaitę, kuri šiame konkurse iškovojo III vietą.

       Birštono gimnaziją taip pat atstovavo penktokės Miglė Juozaitytė ir Dora Černiūtė bei gimnazistai Žygimantas Bubnys, Simona Brūzgaitė, Gerda Konstantinavičiūtė.

        Kol komisija vertino konkurso darbus, moksleiviai ir mokytojai lankėsi kolegijos Atvirų durų dienos renginiuose, stebėjo kolegijos gyvenimą, dalyvavo gamtos pažinimo paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose.

      Konkurso metu sukurtos kompozicijos papuošė Petrašiūnų slaugos ligoninę bei Rumšiškių senelių namus „Auksinis amžius“.

Šventinės nuotaikos ir jaukių Šv. Kalėdų!

Technologijų mokytoja metodininkė Veda Martinaitienė


 

Pradinukai mokosi informatikos

      Dažnai girdime kalbant apie šio laikmečio vaikų prisirišimą prie įvairių modernių technologijų. Niekas nestovi vietoje. Keičiasi ekonominės sąlygos, technologijos, keičiamės mes ir mūsų gyvenimo būdas. Akivaizdu, kad ugdymo procesas taip pat kupinas naujų idėjų projektų. Nuo 2018 m. rudens Birštono gimnazijos pradinukai ir jų mokytojos įsitraukė į projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Projekto veiklą gimnazijoje koordinuoja  sudaryta darbo grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė ir mokytojos: Virginija Urbanavičienė, Jūratė Aukščiūnienė, Asta Simanaitienė, Vaida Vasiljevė. Informatika šiais mokslo metais integruojama į visų pradinių klasių ugdymą. Vaikai supažindinami su sąvokomis, mokomi spręsti problemas, pasitelkdami IT, kurti algoritmus, dirbti su skaitmeniniu turiniu, komunikuoti internetinėje erdvėje. Kiekvienam amžiaus tarpsniui bendrosios programos apimtis ir keliami reikalavimai skirtingi.
        Pradinių klasių mokytojos jau atliko pirmojo etapo užduotis: susipažino su puslapyje www.informatika.ugdome.lt pateikta medžiaga, ruošė informatikos integracijos į pradinio ugdymo dalykus planus, susipažino su siūlomomis metodikomis, ieškojo savų būdų ir formų, kaip išdėstyti vieną ar kitą temą. Visus nuveiktus darbus aptariame pirmadieniais mūsų metodinio pasitarimo metu.  Informacinių technologijų mokytojos, V.Kaminskienė ir A.Ferevičienė,   dalinasi savo dalykine patirtimi ir žiniomis su pradinukėmis. Visą informaciją apie nuveiktas veiklas siunčiame projekto koordinatoriams respublikoje. Džiugu, kad į gimnaziją atkeliavo dešimt nešiojamų kompiuterių, kuriais gali naudotis pradinių klasių mokiniai ir mokytojos. 
         Projektas dar tik žengia pirmuosius žingsnius, tačiau jis sutelkė pradinių klasių mokytojas naujai, įdomiai veiklai, o mokiniai turės galimybę įsitraukti į sudėtingas ir patrauklias veiklas. 
Projekto koordinatorė Birštono gimnazijoje A.Ferevičienė

„Loginio mąstymo ir problemų sprendimo“ konkursas

       2018-12-04 Birštono gimnazijos IT kabinete vyko respublikinis 3-4 kl. mokinių „Loginio mąstymo ir problemų sprendimo“ konkursas, kuriame dalyvavo 15 vaikų. 
     Konkursą gimnazijoje vykdė direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja J.Aukščiūnienė. Konkurso dalyvius atrinko dėstančios mokytojos.

    Nekantraudami laukiame rezultatų.


Su tėveliais aptarėme pirmokų džiaugsmus ir rūpesčius

     2018-12-05 Birštono gimnazijoje vyko Tėvų diena. Be to, buvo organizuojami tėvų susirinkimai penktokų ir pirmokų adaptacijai aptarti.
 
     Pirmokų adaptacijos aptarime dalyvavo gausus būrys tėvelių. Su bendromis pastabomis, siūlymais, kaip padėti vaikams, į ką atkreipti dėmesį, tėvus supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė. Mokyklos psichologė J.Veterienė pristatė anketos tėveliams apibendrinimą. Spec. pedagogė N.Kopcikienė kalbėjo apie skaitymo sutrikimus ir kaip padėti vaikui juos greičiau įveikti. Ji taip pat pademonstravo keletą praktinių priemonių, žaidimų šiai problemai spręsti.
      Po susirinkimo tėveliai bendravo su mokytojomis individualiai.
      Dėkojame visiems dalyvavusiems ir tikimės glaudaus, prasmingo bendradarbiavimo.
Dir. pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė