Ekskursija geriausiai budėjusiems mokiniams

Praeitais mokslo metais 7a ir 7b klasių mokiniai (dabartiniai aštuntokai), vertinant budėjimą surinkę daugiausiai taškų, buvo apdovanoti nemokama kelione. Kadangi abiejų klasių budėjimo įvertinimas mažai skyrėsi, todėl  pirmąjį mokslo metų penktadienį abiejų klasių mokiniai važiavo į Klaipėdą.

Pirmoji stotelė buvo  Klaipėdos Jūreivystės aukštoji mokykla. Svetingi studentai ir dėstytojai mus supažindino su studijų pagrindais, paaiškino, kuo skiriasi skirtingų specialybių ir kursų studentų uniformos. Dėstantys specialistai pademonstravo, kaip būsimi jūrininkai mokosi valdyti laivą virtualioje labortorijoje-simuliatoriuje. Vaikinai patys išbandė laivo valdymą skirtingomis oro sąlygomis. Įspūdis buvo toks tikroviškas, kad dauguma ,,laivo keleivių“netgi pajuto jūros ligos simptomus.

Atsisveikinę su būsimais jūrininkais ir dėstytojais, keltu persikėlėme į Klaipėdos Jūrų muziejų. Dalyvavome edukacinėje programoje ,,Laisvė. Saugumas. Atsakomybė“, kurios vadovas išaiškino Lietuvos jūreivystės istoriją. Po edukacijos  žiūrėjome delfinų pasirodymą. Tai buvo nuostabu!

Po visų pramogų, kai jau tikėjome, kad važiuojame namo, valandėlei užsukome prie jūros. Negalėjome atsidžiaugti švelnia rugsėjo šiluma, kiekviena bangele ir aptaškytais rūbais.

Namo sugrįžome su puikia nuotaika ir pradainuotais balsais.

Dėkojame išvyką suorganizavusiom auklėtojom ir lydėjusiai mokytojai Nomedai Kopcikienei.

8a kl. mokinė Miglė Sadauskaitė


 

STEAM konkurso ,,Mūsų eksperimentas“ nugalėtojų kelionė į Suomiją

      Birštono gimnazistai – konkurso ,,Mūsų eksperimentas“ I vietos laimėtojai – Greta Krušinskaitė, Audra Aleknavičiūtė, Justė Adomaitytė ir Jokūbas Bucevičius rugpjūčio mėnesį vyko į konkurso organizatorių –  Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro dovanotą kelionę.

    Vilniuje prasidėjusioje trijų dienų pažintinėje kelionėje po Estiją, Latviją ir Suomiją STEAM konkurso laimėtojai aplankė ne tik mokslų centrą ,,Heureka“ Helsinkyje, bet ir lankėsi Helsinkio biomedicinos tyrimų centre. Čia susitiko su lietuvių mokslininku, VDU absolventu, doktorantu Arvydu Dapkūnu, kuris supažindino su pažangiausiais tyrimo metodais ir ten dirbančiais mokslininkais iš skirtingų pasaulio šalių.

     Kelionės patirtis papildė ir pakeliui aplankyti Talino, Pernu ir Rygos senamiesčiai, laisvalaikis Estijos pajūryje, bet didžiausą įspūdį paliko naujasis keltas ,,Megastar“, kuris per dvi valandas kelionės dalyvius iš Talino nuplukdė į Helsinkį.

      Kelionės vadovai – projektą kuruojanti Ingrida Kučiauskienė ir LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis rūpinosi kelionės dalyviais, dalinosi patarimais, žiniomis, ir nuoširdžiai kvietė visus dalyvauti konkurse ir kitais metais.

V.Berteškienė


 

Skelbimas

Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210 Birštonas, mokyklos kodas 190024831,

skelbia atranką vokiečių kalbos mokytojo pareigoms.               

             Pareigybės lygis: A2.
            Darbo krūvis: 11 kontaktinių valandų.
            Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
     Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją;
  • gebėti dirbti kompiuteriu;
  • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
  • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
  • vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

        Privalumai:  darbo patirtis
        Dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 11 d. Birštono gimnazijos raštinėje nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@birstonas.lt su nuoroda vokiečių kalbos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
         Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. liepos 12 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 657 02, elektroninis paštas gimnazija@birstonas.lt arba tel. (8) 687 851 15, el, p. alvydasurb@gmail.com


 

Baigėsi septintasis STEAM mokslų konkursas ,,Mūsų eksperimentas“

     Birželio 12 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre apdovanoti STEAM mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ laureatai. Sveikindama laureatus Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė palinkėjo mokiniams tęsti mokykloje pradėtą mokslininko kelią.

     Konkursui reikėjo pateikti integruotus chemijos, biologijos, fizikos, inžinerijos tiriamuosius eksperimentus,  kurių metu mokiniai kėlė hipotezes, formulavo eksperimentų tikslą ir uždavinius, planavo eigą, o kaip jiems sekasi – fiksavo filmukuose.

       Iš 80 konkursui pateiktų darbų, finalininkais tapo dvi Birštono gimnazijos mokinių komandos:

        5b klasės mokinėms Aistei Justinavičiūtei, Agnei Ulinauskaitei, Domilei Laukaitytei, Deimantei Baranauskaitei ir Amelijai Skinkytei skirta III vieta už darbą ,,Šviesos spektro spalvų šiluminio atspindėjimo tyrimas ir palyginimas“

       IIa klasės mokiniams – Gretai Krušinskaitei, Justei Adomaitytei, Jokūbui Bucevičiui ir Audrai Aleknavičiūtei – už tiriamąjį darbą ,,Skrandžio sulčių poveikis gerųjų bakterijų gyvybingumui“ skirta I  konkurso vieta ir kelionė į mokslo centrą HEUREKA Suomijoje.

                        V. Berteškienė


 

Netradicinė anglų kalbos pamoka “Tomorrow’s world. Visions for the future and making plans”

   

   Birželio 7 dieną Birštono gimnazijoje vyko atvira anglų kalbos pamoka „Tomorrow‘s world. Visions for the future and making plans“. 

Ia ir I b klasės mokiniams ją vedė anglų k. mokytoja B. Sinkevičienė. Pagrindinis pamokos tikslas buvo kalbėjimo įgūdžių lavinimas įvairiuose kontekstuose, vartojant būsimąjį laiką.

      Netradicinėje pamokoje pristatydami savo atliktus projektus apie ateitį, 

dirbdami porose ir grupėse, atlikdami praktines užduotis, mokiniai ne tik pagilino anglų kalbos žinias, pritaikė vaidybos metodus, bet ir ugdė bendrąsias kompetencijas, džiaugėsi savo darbu pamokoje. Pamoka buvo įdomi, interaktyvi, motyvuojanti, skatinanti mokinių bendradarbiavimą.

 

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė I. Rukaitė