Birštono gimnazijos komanda grįžo iš tarptautinės GLOBE ekspedicijos

         GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – tai tarptautinė STEM mokslais paremta programa, kuri suteikia galimybę mokiniams ir visuomenei visame pasaulyje dalyvauti moksliniame procese renkant ir teikiant duomenis apie Žemės sistemą. Už GLOBE programos administravimą ir tarpvalstybinius susitarimus atsakinga JAV Valstybinė Aeronautikos ir Erdvės Administracija (NASA), programą remia JAV Valstybinis Mokslų Steigėjas (NSF) ir Valstybinė Vandenynų ir  Atmosferos Administracija (NOAA).
          Tarptautinę 25 – ąją GLOBE programos Europos šalių tyrimų ekspediciją rugpjūčio 2-5 dienomis Estijos mieste Kasmu organizavo JAV ambasada kartu su Estijos mokslo ir tyrimų ministerija. Ekspedicijos tikslas –GLOBE veiklų pagalba skatinti STEM tyrimus, sprendžiant aktualias aplinkosaugos problemas ir ryšių užmezgimas  tarp GLOBE programoje dalyvaujančių mokyklų iš skirtingų Europos šalių. Šioje ekspedicijoje, tarp 170 dalyvių buvo ir Birštono gimnazijos GLOBE programos komanda –  Miglė Juozaitytė, Aistė Justinavičiūtė ir Domilė Laukaitytė.
           Keturių dienų programos metu ir mokytojai ir mokiniai  įgavo unikalios tyrimų pagal GLOBE programos protokolus patirties, kurią perteikė Tartu, Vokietijos, JAV universitetų, Kalifornijos ir Floridos NASA bazių mokslininkai.  Dalyviai mokėsi rinkti atmosferos, vandens, žemės tyrimų duomenis  natūralioje aplinkoje, paruošti rezultatų pristatymą. Veiklas visi dalyviai atliko tarptautinėse komandose.
             Iki smulkmenų suplanuotose ekspedicijos veiklose buvo laikas,  skirtas šalių kultūros renginiui, kuriam dalyviai turėjo paruošti savo šalių  tradicines vaišes, šokius, žaidimus, informacinius plakatus.
            Ypatingai džiaugiuosi kad mano mokinės Miglė, Domilė ir Aistė buvo tarp komandų, kurios paruošė ir pristatė ekspedicijos dalyviams savo šalyje atliktą STEM tyrimą. Antrąjį tiriamąjį darbą mokinės atliko vadovaujant GLOBE mokslininkams ir pristatė baigiamojoje ekspedicijos konferencijoje. Tikiu, kad Miglė, Domilė ir Aistė pasidalins savo patirtimi gimnazijoje ir gautas žinias sėkmingai pritaikys  būsimuose projektuose.

V.Berteškienė


 

Birštono gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingas pradinių klasių mokytoja(s)

 Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210 Birštonas, mokyklos kodas – 190024831, skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms.

Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Atlyginimo pastoviosios dalies koeficiento ribos: 7,44 – 10,45.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
 • Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
 • Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
 • Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;

Dokumentai priimami iki 2022-07-14 12.00 val. Birštono gimnazijos raštinėje (Kęstučio g. 29, Birštonas) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu birstonogimnazija@gmail.com su nuoroda „Pradinių klasių mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką ir datą bus pranešta individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys pretendentai. Tel. pasiteiravimui (8 319) 65 702, elektroninis paštas birstonogimnazija@gmail.com arba alvydasurb@gmail.com arba tel. 8 687 85 115.


 

„Fotomedžioklė“ ir stebuklingi atradimai gamtoje

    „Pasivaikščiojimas Nemuno krantine brėkštant ryto žaroms jau yra tapęs Birštono gimnazijos kūno kultūros vyr. mokytojos Audronės Šidiškienės kasrytiniu ritualu. Tuomet, kai mes dar tik keliamės ir ruošiamės naujai darbo dienai, Audronė jau būna išbraidžiojusi visas rasas, grįžusi iš „fotomedžioklės“ ir spėjusi pasilabinti su feisbuko bičiuliais, kurie nekantriai laukia jos rytmetinio „laimikio“. Pagal jos užfiksuotus gamtos vaizdus gali nuspėti, koks bus oras – švies saulė, lis ar bus apniukę…Audronė mielai su kitais dalinasi savo „atradimais“ gamtoje, kurie nuteikia pozityviai pradėti dienos darbus.“


 

Kelionė

2020-06-20 Birštono gimnazijos mažieji renginių vedėjai ir Robotikos ir programavimo pradmenų modulį pasirinkę 5-6 klasių mokiniai vyko į kupiną nuotykių ekskursiją į Druskininkų apylinkes. Čia jų laukė susitikimas su girios plėšikais, išbandymai Nuotykių parke. Paskui visi skaniai papietavo picerijoje. Keliauninkai džiaugėsi puikia išvyka.


 

Diskoteka

      

 
        Birželio 17 kvietėme visus atsisveikinti su mokslo metais ir „šokti” į atostogas! Po ilgos pertraukos tai jau antroji diskoteka šiais metais! Manome, kad visi puikiai ir labai smagiai praleidome paskutinę mokslo metų dieną!  

 

      

          Dėkojame mūsų gimnazistams- gitaristui Nojui (Ib) ir DJ Jonui (IIb). Taip pat labai dėkojame su mumis buvusiems mokytojams- Arnui Juozaičiui, Kristinai Justinavičienei, Romui Vilkauskui ir Algiui Guobiui.
       

 

 Linkime saugios ir turiningos vasaros!
 Iki kitų metų!
 
Mokinių parlamentas
 
 
 

Paroda

      Penktadienį birželio 17 d. „Pievose“ vyko Birštono gimnazijos mokytojos Rūtos Bielevičienės akvarelės darbų parodos atidarymas. Subtilūs autorės darbai susiliejo su gėlėmis ir muzika.
     Dėkojame Rūtai, kad pasidalino savo kūrybos darbais.